Brabants Centrum

26 november 2015

Brabants Centrum 26 november 2015

Eenmalige toegang op digitale uitgave

U heeft zojuist eenmalige toegang ontvangen tot de digitale editie.
Klik op de knop hieronder om te beginnen met lezen.

Wilt u de krant voortaan ook digitaal ontvangen?
Neem dan contact op met bc@brabantscentrum.nl of (0411) 67 25 13

Bent u al abonnee?


Wachtwoord vergeten/ of aanpassen?Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: bc@brabantscentrum.nl of (0411) 67 25 13.
1 / 36

• BOXTEL BUNDELT IDEEËN • RECONSTRUCTIE START IN 2017
Herinrichtingsplan Markt bijna klaar

Foto: Albert Stolwijk

Onder leiding van wethouder Eric van den Broek wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een reeks plannen die de Markt in Boxtel de komende jaren moet transformeren tot een attractief en vooral ook autoluw plein. Begin december liggen alle schetsen op tafel van het gemeentebestuur en wil Boxtel nieuwe stappen zetten 'op weg naar een leefbaar en bruisend centrum'. Het 'blik' op de Markt verdwijnt goeddeels.

Volgens Van den Broek moeten in december alle puzzelstukjes in elkaar gelegd worden, zodat werk gemaakt kan worden van de herinrichting van de Markt. Het plein verliest na de reconstructie de meeste parkeerplekken; er blijven slechts vijftien plaatsen over waar auto's geparkeerd kunnen worden. Het gemis aan ongeveer veertig centrumparkeerplaatsen die verdwijnen op de Markt, wordt opgevangen aan het Zusterspad en op de binnenplaats van het gemeentehuis die bereikbaar zal zijn vanaf de Rechterstraat. Op deze plek ligt thans nog een fietsenstalling.

DOORSTEEK

Volgens wethouder Van den Broek staat vast dat de parkeerplaats bij het gemeentehuis rechtstreeks toegang gaat bieden tot de Markt. ,,Er komt dus een doorsteek vanaf het parkeerterrein. Die gaan we realiseren tussen het gemeentehuis en modehuis Uniek, dus op die plek zal bouwkundig het nodige vertimmerd moeten worden." Met deze maatregel speelt de gemeente in op kritiek van ondernemers, die geen groot voorstander zijn van een autoluwe Markt. Op korte afstand van het plein kan straks toch geparkeerd worden. ,,De nieuwe parkeerplekken komen te liggen in een blauwe zone, er hoeft dus niet betaald te worden", benadrukt Van den Broek.

Het inrichten van extra parkeerplekken nabij het gemeentehuis en aan het Zusterspad is volgens de wethouder een belangrijke voorwaarde om de Markt te kunnen omvormen tot een attractief en autoluw plein. ,,Er zijn inmiddels plannen getekend voor de binnenplaats van het gemeentehuis en het Zusterspad. Ook worden alle reacties die tijdens belangensessies met bewoners en ondernemers zijn gehouden verwerkt, zodat de plannen voor de herinrichting van de Markt aangescherpt kunnen worden." Van den Broek verwacht dat alle ideeën, schetsen en ontwerpen begin december aan het gemeentebestuur kunnen worden gepresenteerd.

ZEER VOORTVAREND

In het gemeentehuis wordt momenteel volgens de wethouder 'zeer voortvarend' gewerkt aan de plannen voor de Markt, maar is er ook veel aandacht voor de aanpak van het gebied rond de gemeentevijver en de oude boomgaard en de verfraaiing van zogeheten aanloopstraten.

Op pagina 5: 'Boxtel bundelt alle deelprojecten centrum'.

FOTO BOVEN: Zicht op de Markt in Boxtel vanuit het gemeentehuis. De herinrichting wordt verwacht in 2017. (Foto: Albert Stolwijk).

GEEN BEZWAREN TEGEN BOUWPLAN NIVO
Boxtel houdt hoop op herstel Binnendommeltje

HENK VAN WEERT

De gemeenteraad van Boxtel krijgt volgende maand het bestemmingsplan voor de bouw van twee kapitale villa's aan de Clarissenstraat voorgelegd. De voorbije weken zijn geen bezwaren ingediend tegen het ontwerp voor het bouwplan op de plek van de leegstaande Nivo-garage. Het college van B. en W. neemt een optie op de aankoop van anderhalve meter grond om het vroegere Binnendommeltje in ere te herstellen.

Begin dit jaar verkocht woonstichting Sint-Joseph het voormalige garagebedrijf en liet daarmee het plan varen om op deze plek appartementen te realiseren. Paul van Heeswijk uit Schijndel kocht het perceel om er twee herenhuizen te kunnen realiseren. In één daarvan gaat hij zelf wonen, het andere wordt verkocht. Het college besloot dinsdag het voorstel te agenderen voor de laatste raadsvergadering van dit jaar; die wordt gehouden op dinsdag 15 december.

KANAALTJES

De eigenaar van het perceel is volgens wethouder Peter van de Wiel bereid een strookje grond te verkopen aan de gemeente. Die wil er het in de jaren dertig van de vorige eeuw gedempte Binnendommeltje kan herstellen. De Binnendommel was een middeleeuws stelsel van kanaaltjes dat als openbaar riool werd gebruikt. Een plan voor herstel daarvoor ligt al jaren op de plank in het gemeentehuis. ,,Maar met die strook van anderhalve meter zijn we er nog niet. Ook is een deel nodig van het aangrenzende perceel van de familie Van den Braak. Ook met hen willen proberen tot overeenstemming te komen", aldus Van de Wiel. Mocht dat laatste niet lukken, is het plan van de baan en vervalt ook de optie bij Van Heeswijk.

Herstel van de Binnendommeltjes, die eertijds onder meer een gracht vormden rondom de Sint-Petrusbasiliek, zou het aanzien van Boxtel aanzienlijk verfraaien, vindt het college van B. en W. Dat ziet kansen om voor het plan een rijkssubsidie in de wacht te slepen, onder meer uit fondsen die zijn bestemd voor waterberging. Mogelijk dat daarmee ook de renovatie van het nabijgelegen processiepark op Duinendaal kan worden meegenomen.

SCHOLIEREN JRL OP DE BRES VOOR STRAATKINDEREN IN BOLIVIA
In de geest van Jacob Roelands op reis

Foto: Albert Stolwijk

Het Jacob-Roelandslyceum gaat zich meerdere jaren inzetten voor de straatkinderen van Cochabamba in Bolivia. Acht leerlingen hebben onder leiding van rector Leon Spaan en docent Guido van der Klauw een werkgroep gevormd die een kerstactie voor dit doel organiseert. Voor de meivakantie gaat de groep op reis naar Cochabamba.

Scholieren gaan hulp bieden aan straatkinderen die momenteel weinig toekomstperspectief hebben. Ze gaan dat doen in de geest van Jacob Roelands (1633-1683), de missionaris wiens naam is verbonden aan de school aan de Grote Beemd. De in Boxtel geboren jezuïet verbleef lange tijd in Brazilië.

De opbrengsten van de op 18 december te houden kerstactie in het Jacob-Roelandslyceum wordt gebruikt voor projecten in Cochabamba. Het gaat onder meer om de veilige opvang van straatkinderen in de stad, maar ook om scholing van arme kinderen die in de bergen leven.

Op pagina 2: 'Armoede in Cochabamba is schrijnend'.

FOTO BOVEN: De werkgroep die de kerstactie van het Jacob-Roelandslyceum coördineert, bestaat uit (van links naar rechts) Noor Baaijens, Yasmine Boudlal, Guido van der Klauw, Marleen Peeters, Tatum Simons, Steven van Erp, Juul van Engeland, Izy Dekker en Nienke Bosma. (Foto: Albert Stolwijk).

JACOB-ROELANDSLYCEUM ADOPTEERT PROJECTEN IN BOLIVIA
'Armoede in Cochabamba is schrijnend'

Foto: Guido van der Klauw

MARC CLEUTJENS

De straatkinderen van Cochabamba in Bolivia kunnen de komende jaren rekenen op steun van hun leeftijdsgenoten op het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel. Die gaan zich tijdens de kerstactie inzetten voor de allerarmste kinderen in de 800.000 inwoners tellende stad in de Andes. Daags voor de start van de kerstvakantie wordt een actiedag gehouden waar ook inwoners van Boxtel welkom zijn. Acht leerlingen hebben met docent Guido van der Klauw een werkgroep gevormd die de kerstactie voorbereidt. En in mei volgend jaar gaan ze naar Cochabamba. ,,We hebben er extreem veel zin in!"

Met het project in Bolivia treden de leerlingen in de voetsporen van missionaris Jacob Roelands naar wie hun school aan de Grote Beemd is genoemd. De jezuïet werd in 1633 in Boxtel geboren en vertrok na zijn priesterwijding in 1663 naar Brazilië waar hij aan de slag ging in een missiepost.

Tegenwerking van de Portugese machthebbers noopten Jacob Roelands uit te wijken naar San-Tomé waar hij in 1683 overleed. ,,Vooral zijn strijdvaardigheid en zijn betrokkenheid bij het lot van andere mensen willen we de komende jaren in onze kerstacties terug laten komen", vertelt rector Leon Spaan van het Jacob-Roelandslyceum.

HELPEN OP LOCATIE

Volgens Van der Klauw, die onder meer natuurkunde doceert en lesgeeft aan technasiumleerlingen, gaat de delegatie van het Jacob-Roelandslyceum in de geest van de 17e eeuwse missionaris met Boxtelse wortels op reis. ,,De school wilde de jaarlijkse kerstactie anders vormgeven en via de werkgroep Fairtrade Boxtel zijn we uitgekomen bij de stichting Straatkinderen van Cochabamba. Het is de bedoeling dat de school zich voor meerdere jaren aan dit doel verbindt en dat elk jaar weer een groep scholieren naar Bolivia reist om kennis te maken met derde-wereldproblematiek en twee weken kan helpen op locatie."

Dit schooljaar bestaat de JRL-delegatie uit Noor Baaijens, Izy Dekker, Steven van Erp, Yasmine Boudlal, Marleen Peeters, Nienke Bosma, Tatum Simons en Juul van Engeland. Zij hebben met veertig andere schoolgenoten gesolliciteerd op een plekje in de werkgroep. ,,De belangstelling om mee te werken was enorm", blikt Van der Klauw terug. ,,De eerste informatiebijeenkomst trok 140 leerlingen. Na een uitgebreide procedure hebben we acht enthousiaste leerlingen uitgekozen die de actie voorbereiden en de reis naar Cochabamba gaan maken."

Dat achttal moet de reis naar Bolivia trouwens grotendeels zelf betalen. De school draagt een steentje bij, maar zelf moet ook een kleine duizend euro betaald worden. ,,Ik leef van mijn zakgeld, alles wat ik verdien aan de kassa bij Albert Heijn spaar ik voor deze reis", vertelt Juul. Nienke is actief bij volleybalvereniging Blox en gaat een open toernooi organiseren waarmee ze sponsorgeld voor de reis wil ophalen. ,,Ik geef bijles aan kinderen en verdien wat geld met hockeytrainingen", vult Tatum aan.

PUBQUIZ

Tijdens de kerstactie zal het Jacob-Roelandslyceum uit zijn voegen barsten, zo hopen de acht scholieren van de werkgroep. Nu al hebben zich meer dan vierhonderd leerlingen aangemeld die tijdens de kerstactie actief zullen zijn, de verwachting is dat er nog vele honderden meer gaan aansluiten. Een groot aantal activiteiten staat al op het rooster, zoals hamburgers, frikadellen en taartjes bakken en een tweedehands markt, die gerund wordt door brugklassers.

,,Verder wordt een soort spookhuis gemaakt waar bezoekers na betaling doorheen kunnen lopen", vertelt Izy. Marleen neemt de programmering van het muziekpodium in de grote aula voor haar rekening; tal van JRL-talenten zullen een optreden verzorgen. ,,De sectie Nederlands maakt een pubquiz die elk jaar weer een groot succes is en veel deelnemers trekt", vult docent Van der Klauw aan. Na betaling mogen leerlingen én bezoekers meedoen. Verder zijn er verschillende creatieve activiteiten, zoals kerstballen versieren.

GEEN BADPAK

De acht werkgroepleden kijken uit naar de reis die ze in de weken voor de meivakantie gaan maken naar Cochabamba. ,,Het wordt mijn eerste vliegreis ooit", straalt Steven. Via de Peruaanse hoofdstad Lima reist de groep door naar Bolivia, waar ze na een inspannende tocht zullen arriveren in de stad waar zoveel straatkinderen hulp nodig hebben. ,,We werken samen met een Nederlandse school in Cochabamba", vertelt docent Van der Klauw. ,,Enkele leerlingen van die school gaan ons het gebied laten zien en zullen als tolk aan de slag gaan."

Het programma in Bolivia staat nog niet vast, maar zeker is dat een aantal projecten van de stichting Straatkinderen van Cochabamba bezocht zal worden. ,,Het zal zeker geen strandvakantie worden, dus het badpak hoeft niet mee", blikt Tatum vooruit. De scholieren hopen juist dat ze de handen uit de mouwen mogen steken. ,,De armoede in Cochabamba is schrijnend", weet Marleen. ,,Veel jongeren leven op straat en snuiven lijm. Het is dus belangrijk dat tijdens de kerstactie veel geld opgehaald wordt."

Tijdens hun verblijf in Cochabamba worden uitgebreide reportages gemaakt, zodat daarna op school met foto's en films getoond kan worden welke projecten worden ondersteund. Yasmine wil tijdens de reis naar Bolivia als vlogger online filmpjes publiceren. Als er wifi is tenminste...

De kerstactie van het Jacob-Roelandslyceum vindt vrijdag 18 december van 10.00 tot 14.00 uur plaats in de school aan de Grote Beemd. De totale opbrengst is bestemd voor het werk van de stichting Straatkinderen van Cochabamba.

FOTO BOVEN: Een groepje kinderen poseert in Cochabamba. Veel kinderen leven onder de armoedegrens en brengen de meeste tijd van hun leven door op straat. Het Jacob-Roelandslyceum wil daar samen met de stichting Straatkinderen van Cochabamba iets aan te doen.

Foto: Gerard Schalkx

What's up, Anouk en Mees?

Tijdens een spannende verkiezing werd Anouk van den Brand (11) zondag gekozen tot jeugdprinses van Ploegersland. De Liempdse koos haar beste vriendin Mees van Abeelen (11) als adjudante. Prinses 'Noukie' zwaait de komende carnaval samen met Prins Primus de scepter over het dorp. Het huis van Anouk is versierd met ballonnen en slingers en het regent felicitaties, want jeugdprinses en adjudant worden is geen kleinigheid in Liempde.

Waarom hebben jullie meegedaan aan de verkiezing? ,,Mees en ik wilden in de jeugdraad. Je mag dan ook meedoen aan de verkiezing, dat wilden we wel", glundert Anouk. De glimlach van Mees kan niet breder: ,,Twee jaar geleden zaten we in het publiek van de verkiezing en toen hebben we elkaar beloofd dat we mee zouden doen. Als één van ons gekozen zou worden tot prinses, zou de ander adjudant worden. Dat is gelukt." Al sinds de peuterspeelzaal zijn Anouk en Mees vriendinnen. ,,Wij doen bijna alles samen", roepen de meiden in koor.
Wat komt er bij jullie functies kijken? ,,Gisteren ben ik opgemeten. Sinds dit jaar is er een nieuwe jurk voor de prinses en die moeten ze vermaken omdat ik zo klein ben", giechelt Anouk. Mees: ,,Na de verkiezing hebben we met z'n allen feest gevierd bij Anouk thuis, met Prins Primus erbij. De dag erna was de klas helemaal versierd. Ik help Anouk straks met het uitreiken van de medailles." Anouk voegt toe: ,,We mogen ook mee op de carnavalswagen en bij alle bezoekjes die we met de prins afleggen moet ik een woordje doen. Ik moet ook een scepter dragen. Die is écht zwaar."
Jullie zijn wel echte carnavalsvierders of niet? ,,Carnaval is echt het leukste feest. Dat zullen we altijd blijven vieren. Lekker gek verkleden en genieten", legt Mees uit. Anouk knikt instemmend. ,,Ik ging als baby al mee in de maxi-cosi! We hopen dat als we straks groot zijn, vrouwen prinses en adjudant kunnen worden. Dat zou pas leuk zijn". En daarmee zetten prinses Noukie en haar adjudant wellicht de toon voor de toekomst...

FOTO RECHTS: Anouk van den Brand (rechts) en Mees van Abeelen zijn de nieuwe prinses en adjudant van Ploegersland. (Foto: Gerard Schalkx).

Sinterklaas

brengt bezoek

aan Oosterhof

Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel-Oost staat komende week uitgebreid in het teken van het sinterklaasfeest. Zowel zaterdag 28 november als zaterdag 5 december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan het winkelcentrum. Bovendien wordt woensdag 2 december een Pietenspeeltuin ingericht in Oosterhof waarin kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool mee kunnen doen aan tien spelletjes.

Het is een goede traditie dat Sinterklaas aanklopt bij Oosterhof. Dit jaar gebeurt dat zelfs tweemaal, op 28 november en 5 december. Op beide zaterdagen maakt de goedheiligman met zijn Pieten de tocht van zijn logeerplek in kasteel Stapelen naar het winkelcentrum om kinderen te ontvangen in een kasteelomgeving. Dat is een knipoog naar de bijzondere plek waar Sinterklaas momenteel verblijft in Boxtel. Op beide dagen kunnen kinderen van 13.30 tot 15.00 uur op de foto met Sinterklaas en de Pieten. De foto's kunnen later gratis worden opgehaald worden bij de servicebalie van supermarkt Jumbo.

STEMPELKAART

Bijzonder is de activiteit die de ondernemers van Oosterhof woensdag 2 december vanaf 14.30 uur opzetten. In samenwerking met het team van Stapel op Sint, Brede Scholen Boxtel en Buurtsport Boxtel wordt het winkelcentrum omgetoverd tot een grote overdekte speeltuin waar voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 van de basisscholen van alles te beleven is. Ze krijgen een stempelkaart waarop tien spellen staan, zoals zaklopen, Twister en kleuren. Wie alle stempels heeft verzameld, krijgt aan het einde van de middag iets lekkers. Deelname is gratis, maar aanmelden is is vereist. dat kan via e-mail: aanmelden@buurtsportboxtel.nl.

JRL annuleert

excursie naar

Mechelen

Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) in Boxtel heeft deze week een excursie naar Mechelen in België geannuleerd. Dit heeft alles te maken met de terreurdreiging, zo heeft de schoolleiding aan de ouders van alle betrokken leerlingen laten weten.

In België heerst sinds de terreuraanslagen in Parijs een noodsituatie en is het openbare leven vooral in Brussel grotendeels tot stilstand gekomen. Scholen en universiteiten zijn dicht, de metro rijdt niet en inwoners wordt geadviseerd weg te blijven bij drukke plekken. Hoewel de terreurdreiging in andere Belgische steden minder lijkt, worden ook daar tal van evenementen en activiteiten afgelast. Zo ging in Lokeren een voetbalwedstrijd niet door.

De leerlingen van het JRL zouden woensdag een bezoek brengen aan Technopolis in Mechelen. Dat is het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. Schoolklassen uit binnen- en buitenland bezoeken Technopolis om een dagje kennis te maken met allerlei wetenschappelijke en technische hoogstandjes.

Volgens de schoolleiding wordt de excursie verplaatst naar een later tijdstip.

Medisch

HUISARTSEN

Voor spoedeisende hulp na 17.00 uur, 's nachts, in het weekend en op feestdagen. Huisartsenpost HOV, Tel. 0900 – 8860, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1,

's-Hertogenbosch. Voordat u naar de post komt altijd eerst telefonisch een afspraak maken.

TANDARTSEN

Van vrijdag 12.00 tot maandag 08.00 uur: Tandartspraktijk Liduinahof, Liduinahof 35, Boxtel. Tel. 073-553 69 68.

DIERENARTSEN

Avond/nacht- en weekenddienst: J. Hoekstra, Esschebaan 4, Vught, tel. (0411) 60 13 05.

L. Hornix, Schijndelsedijk 2, Boxtel, tel (0411) 67 41 44 (kleine huisdieren).

Dierenkliniek Boxtel, Beneluxlaan 27, Boxtel, tel. (0411) 67 18 25. Voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar.

APOTHEKEN

De reguliere openingstijden van de apotheken in Boxtel zijn:

Kring-Apotheek Oosterhof, tel. (0411) 67 69 93: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Boots-Apotheek De Dommel, tel. (0411) 67 23 33: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Buiten deze openingstijden ('s avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen) kunt u voor spoedrecepten terecht bij Jeroen Bosch Apotheek, in de hal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ, 's-Hertogenbosch. Tel. (073) 553 59 99.

VERLOSKUNDIGEN

Verloskundig Centrum Midden Brabant: Marloes Verhagen, Mariëtte Frerichs, Manon van Mil, Jolanda Jansen. Voor bevallingen en dringende vragen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-51 60 12 89. Aanmelden en/of overige vragen zijn welkom via contactformulier op de website: www.vcmb.info en op tel. (0411) 67 58 17. Echo's vinden plaats op praktijkadres Liduinahof 35 in Boxtel.

Verloskundig Centrum Fellenoord: Marieke te Dorsthorst, Petra van der Tempel, Linda Schoor. Voor bevallingen, dringende vragen en het maken van een eerste afspraak, zijn wij altijd direct te bereiken via tel. 06-53 17 27 66. Voor niet dringende vragen of het verzetten van afspraken zijn wij, tijdens spreekuren, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30-12.00 uur en op dinsdag van 18.30-20.30 uur te bereiken via tel. 06-10 19 99 88 (www.verloskundigcentrumfellenoord.nl).

Carry Dirkx

correspondent

BC in Esch

Carry Dirkx (45) is de nieuwe correspondent van Brabants Centrum vanuit Esch. Carry woont bijna negen jaar in Esch, samen met haar man en twee kinderen. Sinds twaalf jaar werkt ze als freelance journalist/schrijver voor verschillende opdrachtgevers, waaronder Koninklijke Visio en de tijdschriften Brabeau en Mijn Geheim.

De afgelopen vijf jaar schreef Carry veel over Esch in de huis-aan-huiskrant De Leije. Het liefst schrijft ze 'dichtbij': over mensen, hun levens, hun drijfveren én over haar eigen dorp. Nieuwstips en verhalen, groot en klein, mogen naar Carry, via bureaurkx@gmail.com, of telefoonnummer 06-12 46 19 00 of via bc@brabantscentrum.nl. Wie in Esch woont, mag Carry ook gewoon aan de mouw trekken...

Kinderboerderij als dagbesteding voor cliënten Cello

Maartje en Yoran laten trots de koeien zien die ze verzorgen. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Albert Stolwijk

'Ik móet bewegend werk doen'

Lonneke Hoondert

Werken met dieren en een baan waarbij je de hele dag in beweging bent. Dat is de grootste gemene deler qua werkambitie van de cliënten van Cello bij Kinderboerderij Boxtel. Via Cello werken op de kinderboerderij aan het Apollopad mensen met een verstandelijke beperking in het kader van de dagbesteding. Stuk voor stuk zijn ze enthousiast over het werk dat ze mogen doen.

Wanneer de cliënten gevraagd wordt of ze het naar hun zin hebben, roepen ze allemaal volmondig ja. Ze verzorgen de dieren, maken de hokken schoon, helpen mee in de boerderijwinkel en doen klusjes op het terrein. ,,Ik ben wel eens gebeten door de ezel, maar ik vind alle dieren mooi", glundert Tom. Waar Yoran de voorkeur geeft aan de konijnen, vertelt Maartje enthousiast over de koeien. ,,Dat zijn twee pittige tantes bij elkaar, maar die kan ik wel aan", vervolgt ze haar verhaal. ,,Vroeger werkte ik in de catering, maar dat was veel te stressvol voor mij. Hier bij de dieren vind ik rust".
Monique werkt al vijftien jaar bij de kinderboerderij. ,,Ik kijk veel natuurfilms en lees veel over dieren. Ze zijn echt mijn passie. Eerst werkte ik via Cello bij een handwerkatelier, maar dat vond ik niks. Ik wil bezig zijn en bewegen. Ik kon daar niet stilzitten hoor!", lacht Monique. Ook voor Dennis voelde het werken bij de kinderboerderij, zoals hij het zelf zegt 'gelijk goed'. Tijdens zijn stage bij de WSD had hij meteen door dat fabriekswerk niets voor hem was. ,,Ik moet bewegend werk hebben, anders word ik gek. Via school ben ik ook wel eens ergens geplaatst waar ik met kippen kon werken, maar alleen eieren rapen is niets voor mij. Ik wil écht met dieren werken." Trots vertelt hij vervolgens over de timmerman bij de kinderboerderij die hem de fijne kneepjes van het vak leert. ,,Ik mag nu helpen met klussen. Ik ben een halve timmerman en een halve dierenverzorger."

Zelfstandigheid

Samen met een collega begeleidt Eefje Pennings sinds 2006 tien cliënten in de leeftijd van 18 tot 60 jaar, die bijna allemaal dagelijks werken bij Kinderboerderij Boxtel. ,,Die situatie is vrij uniek. Waar Cello voornamelijk eigen plekken heeft voor dagbesteding, werken we hier in het bedrijf van een ander", vertelt Pennings. ,,Omdat bij de kinderboerderij ook moeders met kinderen komen, kijken we goed naar wie we hier plaatsen als werknemer. Ze moeten een grote mate van zelfstandigheid bezitten en geschikt zijn om in de maatschappij te werken."
Pennings noemt het werken op de kinderboerderij een goede ontwikkeling. ,,In het kader van integreren in de maatschappij, maar ook het 'normaal willen zijn' is het voor deze kwetsbare groep heel positief dat ze hier terecht kunnen. Andersom ook: sommigen hebben een bepaald beeld bij mensen met een verstandelijke beperking. Bezoekers van de boerderij kunnen zien hoe onze cliënten meedraaien met de dagelijkse werkzaamheden en zullen ervaren dat vooroordelen meteen ontkracht worden."

Pennings bekijkt samen met de cliënt welke werkzaamheden geschikt zijn. ,,Sommigen zijn uitgeleerd en blijven omdat ze hier vertrouwd zijn en een vaste structuur nodig hebben. Anderen kunnen zichzelf nog doorontwikkelen en helpen we een stap verder. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een cliënt die achteruit is gegaan in zijn mogelijkheden en die werkt nu voornamelijk binnen. Buiten werken was een te grote belasting geworden voor zijn gezondheid. Zo houden we steeds rekening met de capaciteiten of de juist verminderde bekwaamheid van onze groep", licht Pennings toe.
De begeleidster noemt haar baan bij de kinderboerderij de ideale combinatie. ,,Als begeleider moet je wel iets hebben met de plek waar je werkt. Ik werk graag met mensen, maar ik heb ook altijd graag met dieren gewerkt. Naast mijn baan hier heb ik een hondentrimsalon en heb ik gestudeerd voor dierenartsassistente. Dat ik nu het werken met mensen kan combineren met werken met dieren is perfect."

FOTO BOVEN: Maartje en Yoran laten trots de koeien zien die ze verzorgen. (Foto: Albert Stolwijk).

Repair Café

In kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg 6 te Boxtel wordt zaterdag 28 november een zogeheten Repair Café gehouden. Doel is kleding, apparaten en andere spulletjes minder snel weg te gooien. Bezoekers kunnen kapotte artikelen van thuis meenemen.

Tussen 12.00 en 15.00 uur staan de hobby-reparateurs en naaisters klaar om apparaten te repareren.

KRITIEK FIETSERSBOND OP GEMEENTE
Pleidooi voor betere bewaakte stalling NS

Als het aan de Fietsersbond ligt, wordt de service van de bewaakte fietsenstalling in Boxtel fors uitgebreid. Volgens Pierre van den Oord van de lokale afdeling moeten Boxtel en de NS snel werk maken van een betere service, die past bij het inwonertal van de gemeente en aansluit bij de teksten die op websites als NS Fiets te lezen is.

Waar veel andere grotere gemeenten bij hun station een bewaakte fietsenstalling hebben die langdurig open is, moet Boxtel het doen met een stalling die alleen op werkdagen van 05.45 tot 19.30 uur toegankelijk is. Het beheer wordt uitgevoerd door medewerkers van de WSD Groep. Volgens Van den Oord is sprake van een groot hiaat in de service waarop de Fietsersbond al jarenlang wijst maar waarmee niets gedaan wordt.

Als het aan de Fietsersbond ligt, moet de bewaakte fietsenstalling geopend zijn vanaf het moment dat de eerste trein vertrekt. Dat is momenteel 05.37 uur en vanaf 13 december zelfs 05.34 uur. Ook zou de stalling open moeten zijn totdat de laatste trein het station is binnengereden. Nu sluit de deur al om 19.30 uur. Dat er in weekeinden geen gelegenheid is om de fiets veilig te stallen, vindt de Fietsersbond ondermaats.

Het steekt Van den Oord en zijn achterban dat online onjuiste informatie wordt verstrekt en reizigers op websites als NS Fiets op het verkeerde been worden gezet. Daar wordt immers gemeld dat gebruik gemaakt kan worden van een zogeheten zelfservice-stalling, maar die service is niet meer aanwezig.

BOXTEL BICYCLE

In een brief aan het gemeentebestuur verwijst de Fietsersbond naar het plan Boxtel Bicycle waarin allerlei ambitieuze ideeën voor het stimuleren van fietsgebruik staan opgesomd. Een van de teksten gaat over de fietsenstalling bij het NS-station en laat zien dat het gemeentebestuur een bewaakte stalling ziet als een 'belangrijke bijdrage aan het stimuleren van fietsgebruik'.

Een verruiming van de openingstijden van de bewaakte fietsenstalling kan leiden tot een groter gebruik van deze stalling, zo stelt de gemeente. Boxtel wenst dat de bewaakte fietsenstalling zeven dagen per weken opengaat van een kwartier voor het vertrek van de eerste trein tot een kwartier na aankomst van de laatste trein. De gemeente geeft echter ook aan dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor marktpartijen, Boxtel wil wel ondersteunen.

Namens de Fietsersbond geeft zegsman Van den Oord aan dat de gemeente aan de slag moet, zeker nu de provincie de fietsservice in het openbaar vervoer wil verbeteren. Boxtel staat echter nog niet op de lijst van deelnemende gemeenten. ,,Wij vermoeden dat het ontbreken op de lijst debet is aan het verschil in service volgens de NS Fiets-site en de werkelijke service."

GEMEENTEBESTUUR BUIGT ZICH IN DECEMBER OVER HERINRICHTING MARKT
Boxtel bundelt alle deelprojecten centrum

Zicht op de Markt in Boxtel. Het gemeentebestuur bundelt alle centrumplannen en wil in december klare wijn schenken over de herinrichting van de Markt en de aanpak van aanloopstraten, gemeentevijver en boomgaard. (Foto: Ruud van Nooijen). Foto: Ruud van Nooijen

MARC CLEUTJENS

Nu de afronding van het project Sta-P dichtbij is en de cultuurhistorische as tussen kasteel Stapelen en de Sint-Petrusbasiliek een nieuw gezicht heeft gekregen, maakt het gemeentebestuur zich op voor een nieuwe uitdaging: de herinrichting van de Markt.

Het onderwerp staat al vele jaren hoog op het Boxtelse wensenlijstje, maar lijkt eindelijk concreet vorm te krijgen nu wethouder Eric van den Broek begin december alle plannen en ideeën gebundeld gaat presenteren aan het college van B. en W. en daarna het publiek. De aanpak van de Markt is niet meteen te verwachten; in 2016 moeten alle plannen uitgewerkt worden zodat in 2017 de schop in de grond kan.

De luchtfoto van Boxtelaar Ruud van Nooijen bij dit artikel laat goed zien hoeveel ruimte de parkeerplekken op de Markt innemen. In de nieuwe plannen verdwijnen er zo'n veertig parkeerplaatsen, vijftien parkeervakken blijven gehandhaafd op het verder autoluwe plein dat een nieuwe en frisse uitstraling moet krijgen. Hoe de Markt er precies uit gaat zien, staat volgens wethouder Van den Broek nog niet vast. Momenteel circuleren nog steeds oude schetsen op sociale media, die weliswaar een aardig beeld geven van de nieuwe Markt maar niet meer actueel zijn. Het is wachten tot december alvorens meer beelden naar buiten zullen komen.

INTEGRALE AANPAK

De inwoners van Boxtel zullen benieuwd zijn waarmee Van den Broek en zijn ambtenaren op de proppen komt. De centrumproblematiek is en blijft het gesprek van de dag in Boxtel. Over de realisatie van Sta-P werd het nodige gezegd en ook de plannen voor de Markt zullen veel reacties oproepen omdat het dé ontmoetingsplaats is voor inwoners. Hier worden Koningsdag en Herfstfair gevierd, hier wordt Sinterklaas begroet en hier is het elk jaar kermis. En al sinds jaar en dag is de Markt hét uitgaansgebied voor Boxtel en omgeving, naast de winkels die er soms al vele decennia zijn gevestigd.

Boxtel zal dus bij de plannen voor de Markt niet over één nacht ijs willen gaan en wethouder Van den Broek maakt duidelijk dat goed wordt nagedacht over een 'integrale' aanpak. Dat betekent dat niet alleen de plannen voor de Markt volgende maand op de vergadertafel liggen, maar ook andere deelplannen voor onder meer de oude boomgaard en de gemeentevijver en de invulling van de zogenaamde 'aanloopstraten' die in het centrum aan het ontstaan zijn. Het zijn de straten die in het gemeentehuis niet echt meer tot het centrum gerekend worden, maar het publiek wel naar hartje Boxtel lokken.

Om tot een autoluwe Markt te komen, werkt wethouder Van den Broek aan een parkeerplan dat begin januari voor het eerst werd gepresenteerd. Op het 'binnenplein' bij het gemeentehuis - gelegen nabij de fietsenstalling en villa Pfaff aan de Rechterstraat - komt een parkeerterrein dat het wegvallen van veertig parkeervakken op de Markt (deels) moet opvangen. Een doorsteek moet de Markt dichterbij brengen, al betekent dat een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis. De wethouder studeert immers op een doorsteek tussen gemeentehuis en modehuis Uniek. Daarmee komt de poort die vroeger naast het gemeentehuis gelegen was weer terug. Meer parkeerplekken zijn voorzien aan het Zusterspad.

INSPIRATIEBOEK

Terwijl Van den Broek zijn centrumplannen bundelt, legt het Boxtelse architectencollectief BAeSS volgens Jeroen Weijers de laatste hand aan een inspiratieboek dat inwoners en ondernemers moet helpen bij het toepassen van het gevelbeleid. Voorbeelden in het boek dat later dit jaar moet verschijnen, moet pandeigenaren in hartje Boxtel enthousiast maken. BAeSS werkt nauw samen met de monumentencommissie, de welstandscommissie, ondernemers, Heemkundekring Boxtel en de werkgroep Sfeer & Beleving van het Centrummanagement en wil een 'prikkelend' werkstuk maken met concrete voorbeelden die laten zien hoe de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte en gevelwanden kunnen bijdragen aan de kwaliteit en beleving van het centrum.

Alle centrumplannen worden in december besproken door het gemeentebestuur en vervolgens aan het publiek gepresenteerd.

OPINIEBIJDRAGE HANS PEL

'Gemeente Boxtel speelt Sinterklaas in centrum'

Boxtelaar Hans Pel schreef eerder in Brabants Centrum een opiniebijdrage over de actuele situatie in het centrum. Deze week reageert Pel op recente ontwikkelingen in het Boxtelse winkelhart.

HANS PEL

In het kader van revitalisering van het Boxtelse centrum speelt de gemeente voor Sinterklaas. Op 17 november ontvingen de winkeliers van De Croon uit handen van wethouder Eric van den Broek een voucher van duizend euro voor maatregelen om plat gezegd meer klandizie te trekken. Ze gaan dit cadeau besteden aan... jawel: banieren en spandoeken. Een weliswaar sympathiek maar desondanks zinledig idee. Banieren en spandoeken zijn immers louter cosmetische middelen die niet wezenlijk bijdragen aan de oplossing van het echte probleem van De Croon en het Boxtelse centrum als geheel. Het zijn decoraties op een auto zonder motor. Weggegooid geld.

Waarom ben ik niet verbaasd over de keuze voor deze middelen? Omdat die keuze naadloos past in de tunnelvisie die een peperdure professor de lokale politiek, ondernemers en andere betrokkenen zó grondig heeft aangepraat dat bij hen de functie 'zelfstandig en creatief denken' gedeletet lijkt te zijn. De keuze voor de aanschaf van banieren en spandoeken illustreert dat op pijnlijke wijze. Op 15 maart 2015 heb ik in deze krant kanttekeningen gezet bij de door de professor gestelde diagnose en de op basis daarvan gesuggereerde remedies. Bovendien heb ik daar toen alternatieven voor aangedragen. Vanzelfsprekend is daar niets mee gedaan.

GROTE STAPPEN?

Hoe taai genoemde tunnelvisie is, blijkt ook uit de 'Evaluatie van het Centrummanagement Boxtel' van afgelopen oktober. Die straalt grote tevredenheid uit: er zijn 'grote stappen gemaakt'. Maar ook die 'stappen' betreffen louter de middelen om het uiteindelijke doel, een bruisend centrum, te bereiken. En dat doel is nog geen millimeter dichterbij gekomen ondanks de omvangrijke financiële investeringen. Hoewel veel mensen in de zomer positief reageerden op de tijdelijk geplaatste plantenbakken, is het centrum nog steeds doods en lijkt de leegstand eerder toegenomen dan afgenomen. Is er nou in de afgelopen periode niemand op het idee gekomen dat de toegepaste aanpak misschien niet de meest adequate was? Een auto zonder motor kun je oppoetsen tot je een ons weegt, maar het blijft een auto zonder motor.

Onwillekeurig moet ik in dit verband denken aan het sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer' waarin niemand iets durfde te zeggen uit angst om voor dom versleten te worden. Hoewel er binnen het Centrummanagement heel veel gepraat en overlegd wordt, heeft blijkbaar niemand geroepen dat de keizer in zijn blote toges loopt, want de conclusie van genoemde evaluatie is: 'we gaan door op de ingeslagen weg, want er is nog een overvloed aan goede ideeën.' Goede ideeën? Waarom hebben we daar de afgelopen jaren dan niets van gehoord of gezien? Is de aanschaf van banieren en spandoeken voor De Croon misschien een van die goede ideeën? Als dat zo is, dan moeten we over een jaar opnieuw concluderen: 'We hebben grote stappen gemaakt, maar het doel is wederom niet dichterbij gekomen.' Dat is toch niet wat we willen?

Vraagtekens bij

burgerparticipatie

verkeersplan Oost

MARC CLEUTJENS

De fractie van PvdA/GroenLinks zet vraagtekens bij de manier waarop de gemeente Boxtel tot besluitvorming is gekomen voor de reconstructie van de Dr. De Brouwerlaan in de wijk Oost. De partij geeft in een brief aan het college van B. en W. aan dat het erop lijkt dat de gemeenteraad onvoldoende kans heeft gehad om het proces te controleren en buitenspel is gezet.

In eerste instantie bestond het plan om de Dr. De Brouwerlaan opnieuw in te richten onder meer uit twee zogeheten knippen. Deze waren gepland in de kruisingen met de Nieuwe Nieuwstraat en de Hendrik Verheeslaan. Met de klus was een bedrag gemoeid van bijna 1,1 miljoen euro. Nadat tijdens een eerste inspraakbijeenkomst over twee knippen was gesproken, werd tijdens een tweede sessie met bewoners duidelijk dat de knip met het Hendrik Verheeslaan uit het plan gehaald zou worden. Volgens de PvdA/GroenLinks gebeurde dat omdat bewoners bezwaar hadden tegen omrijden.

In september werd het ontwerp voor de reconstructie door het gemeentebestuur vastgesteld. Dat voorzag in een knip ter hoogte van de Nieuwstraat en een verhoogde kruising bij de Hendrik Verheeslaan. Volgens fractielid Nico Bulter heeft het er alle schijn van dat de gemeenteraad - nadat in 2014 geld beschikbaar werd gesteld voor dit project - geen rol meer heeft gespeeld. ,,We vragen ons af of de raad zo wel zijn functie kan uitoefenen, namelijk kaderstellend, controlerend en toetsend. Nu kan de raad haar controlefunctie pas uitoefenen als de Dr. De Brouwerlaan opnieuw is ingericht", aldus Bulter. ,,Intussen zijn er rond het project twee burgerparticipatietrajecten gehouden. PvdA/GroenLinks stelt zich de vraag of de raad buitenspel staat en haar taak onvoldoende of niet kan vervullen."

Volgens raadslid Bulter dient de rolverdeling tussen gemeenteraad, college van B. en W. en burgerparticipatie opnieuw gedefinieerd worden. Het gemeentebestuur heeft de brief van PvdA/GroenLinks in behandeling genomen en wil nog niet reageren.

Seniorenorkest

Het is tien jaar geleden dat in Boxtel seniorenorkest Buchestelle werd opgericht. Zaterdag 28 november vindt in brede school Wilgenbroek een jubileumconcert plaats waaraan ook koninklijke harmonie Woensels Muziek Corps en de Swanee Bridge Jazzband deelneemt. Belangstellenden zijn van 13.30 tot 17.30 uur welkom; de toegang is gratis.

Boxtel vormt één

organisatie met

Sint-Michielsgestel

Vanaf 1 januari 2016 werken medewerkers van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel samen. Inwoners merken niets van deze samenwerking, tenminste niet aan de buitenkant, zo lieten beide gemeenten maandag in een gezamenlijk persbericht weten.

De inwoners gaan na de jaarwisseling nog steeds naar hun eigen gemeentehuis voor een paspoort, rijbewijs of een gesprek. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning houden inwoners een eigen casemanager, blijven ze in contact met de 'eigen gemeente'. ,,Boxtel en Sint-Michielsgestel blijven zelfstandige gemeenten, met een eigen bestuur en eigen beleid", aldus een woordvoerster.

De ambtelijke samenwerking biedt volgens beide gemeenten kansen om inwoners en zeker ook het bedrijfsleven beter te kunnen helpen. ,,Wij werken met Meierij-gemeenten op diverse gebieden al samen. Hierdoor kunnen we de dienstverlening nog beter organiseren richting al onze inwoners en partners."

E-mailadressen van alle medewerkers zijn vanaf het nieuwe jaar ondergebracht bij één mailadres: @mijngemeentedichtbij. Bij ieder bericht is te lezen vanuit welke gemeente de mail afkomstig is. ,,Inwoners kunnen nog steeds bij hun eigen gemeente terecht: dichtbij en op maat", aldus de woordvoerster.

Autobrand in

Meierijstraat

Bewoners van de Meierijstraat in Boxtel werden in de nacht van zondag op maandag omstreeks 01.45 uur opgeschrikt door een autobrand. Het vuur werd door omwonenden zelf geblust, een ploeg van de Boxtelse brandweer kwam ter plaatste om de brand verder te doven.

Een geparkeerde auto die nabij het brandende voertuig stond, kon nog in veiligheid worden gebracht. Tijdens de brand was de Meierijstraat afgesloten zodat de hulpdiensten ongestoord konden werken. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande voertuig geborgen en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

B. EN W. WIJST VERZOEK WITTEVEEN AF
Geen steun voor tijdelijke afsluiting parkeermeters

Zoals verwacht gaat het college van B. en W. niet in op het verzoek om in aanloop naar de feestdagen in december de parkeermeters in het centrum van Boxtel tijdelijk buiten werking te stellen. Bewoner en oud-ondernemer Arjen Witteveen hoopte op een positief besluit, onder meer als genoegdoening voor de overlast door de wegwerkzaamheden rond de cultuurhistorische as.

Vorige week gaf centrumwethouder Eric van den Broek al aan dat het verzoek van Witteveen weinig kans van slagen had. Deze week kreeg de gepensioneerd ondernemer en oud-voorzitter van de winkeliersvereniging de brief waarin de afwijzing werd meegedeeld. Daarin verwijst het college ook naar de aanleg van blauwe zones voor gratis parkeren die in het kader van de herinrichting van de Markt worden aangelegd in de binnentuin bij het gemeentehuis.

TELEURSTELLING

Witteveen reageert teleurgesteld: ,,Het college stelt zich heel formeel op en had makkelijk een gebaar kunnen maken. Temeer omdat in de week tussen kerst en de jaarwisseling de parkeermeters toch al afgesloten worden."

De afwijzing van het verzoek kwam niet als een verrassing. Een soortgelijk voorstel van oppositiepartij Balans sneuvelde ook al tijdens de raadsvergadering van oktober waarin werd gedebatteerd over de begroting 2016.

PERS NEEMT DEEL AAN BESLOTEN VERGADERING B. EN W. BOXTEL

Het college van B. en W. van de gemeente Boxtel vergadert elke dinsdag. Deze week woonden drie journalisten de besloten bijeenkomst bij om te ervaren hoe de bestuurders met al dan niet heikele onderwerpen omgaan. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Albert Stolwijk

Ochtend in een journalistieke spagaat...

HENK VAN WEERT

In het streven zo transparant mogelijk te besturen, nodigden burgemeester en wethouders van Boxtel de pers uit om deel te nemen aan de wekelijkse collegevergadering. De journalisten moesten dinsdag wel beloven dat zij vertrouwelijke informatie niet zouden publiceren. Net als twee collega's heb óók ik dat toegezegd. Al leidde het tot een journalistieke spagaat...

Volgens burgemeester Mark Buijs is het een unicum dat de pers wordt uitgenodigd om een besloten B. en W.-vergadering bij te wonen: ,,Bij mijn weten heeft dit experiment nog nooit elders in Nederland plaatsgevonden. Het past in ons beleid om vernieuwend bezig te zijn." Het college wilde laten zien dat ze in principe niets te verbergen heeft en zo open mogelijk wil communiceren. Maar daarin wordt B. en W. vaak wel beperkt. Bijvoorbeeld vanwege privacy van personen of strategische voorstellen met betrekking tot ruimtelijke plannen.

VRIJUIT PRATEN

Ondanks de aanwezigheid van de pers discussieerden de collegeleden vrijuit. Dat konden ze ook, omdat wij als journalisten óók beloofden de eventuele onderlinge meningsverschillen niet naar buiten te brengen. ,,Wij vormen een collegiaal bestuur dat naar buiten toe altijd met één mond praat. En dat willen we graag zo houden", motiveerde burgemeester Buijs de voorwaarden die hij zijn gasten oplegde. Dat ook de verslaggevers inhoudelijk mee mochten praten over de diverse onderwerpen, was voor het college van extra waarde.

Er vindt een omslag van denken plaats in het gemeentehuis. Inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties wordt steeds belangrijker. Er wordt van buiten naar binnen geredeneerd en niet andersom, zoals heel lang het geval was. Daardoor wil het college niet alleen meer draagvlak creëren, maar ook een grotere betrokkenheid van het publiek. De uitnodiging aan de pers om deel te nemen aan de collegevergadering, past daarin. Maar ook het besluit om regelmatig collegevergaderingen op locatie te houden in plaats van in het gemeentehuis.

VERDER HELPEN

Het was een leerzaam dagje. In die zin, dat ik merkte dat het college écht probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verzoeken van burgers, ondernemers en instellingen. Dat past ook helemaal in de slogan die de gemeente eerder dit jaar invoerde: 'Meewerkend Boxtel'. Om daarbij aan te vullen dat veel mogelijk is, maar niet alles... En dat bleek dinsdag meer dan eens tijdens de collegevergadering.

Zoals bij een herhaald verzoek om subsidie dat niet kon worden gehonoreerd. Simpelweg omdat de aanvraag opnieuw niet voldoet aan de eisen. Het college kon zich erin vinden een ambtenaar te laten helpen om het subsidieverzoek wél op de juiste wijze te formuleren. Zodat het in de lijn van de verwachting ligt dat het verzoek uiteindelijk toch gehonoreerd kan worden. Het was een mooi voorbeeld van hoe het dagelijks bestuur wegen probeert te vinden om mensen verder te helpen.

Boxtel loopt graag mee voorop bij ontwikkeling van Qiy. In dit door de plaatselijke ondernemer Marcel van Galen ontwikkelde digitale steutelsysteem kunnen burgers hun persoonlijke gegevens veilig opslaan.

Meedenken met beleid jeugdhulp

De gemeente Boxtel vraagt ouders, die voor hun kinderen gebruik maken van jeugdhulp, mee te kunnen denken. ,,We willen samen zoeken naar oplossingen en verbeteringen", zegt wethouder Marusjka Lestrade.

Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. ,,Uiteraard is daar een beleid voor, maar we willen hier een lokale variant op ontwikkelen", lichtte wethouder Lestrade gistermiddag toe. Om het beleid te verbeteren wil Boxtel in gesprek gaan met ouders die zelf te maken hebben met jeugdhulp en kijken waar hun behoeften liggen. Daarnaast wil de gemeente met deze avond een platform bieden waarin ouders elkaar kunnen vinden en ervaringen kunnen delen. In navolging van deze avondbijeenkomst zal de gemeente ook jongeren, die te maken hebben met jeugdhulp, halverwege 2016 uitnodigen om op een zelfde manier mee te denken.

AANMELDEN

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis (ingang Dr. Van Helvoortstraat). Ouders, pleegouders en verzorgers kunnen zich tot 15 januari aanmelden via www.boxtel.nl/27januari.

Het college bracht onlangs een werkbezoek aan het bedrijf van Van Galen en zag daar met eigen ogen de voordelen. Maar of Qiy ook daadwerkelijk ingevoerd kan worden, hangt voor een belangrijk deel af van de bereidheid van burgers om eraan mee te doen. De gemeente Boxtel wil meehelpen om het draagvlak te vergroten en gaat een 'proeftuin' inrichten.

De bijeenkomst begon met een zogeheten policy-vergadering, waarbij drie ambtenaren aanschoven om uitleg te geven over de manier waarop het nieuwe duurzaamheidsbeleid geformuleerd moet gaan worden. Doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk inbreng te krijgen van burgers en maatschappelijke organisaties, maar daarvoor is het wel nodig om hulp van buitenaf in te roepen. Eenvoudigweg omdat de kennis en capaciteit onvoldoende is in het gemeentehuis.

PERSVRIJHEID

Er kwamen heel interessante onderwerpen voorbij. Prachtige items voor diverse kleurrijke nieuwsverhalen. Maar ik mag er (nog) niets mee doen. En dat doet best wel pijn als journalist. Het knaagt aan het grondrecht van persvrijheid. Maar ja, afspraak is afspraak...

FOTO BOVEN: Het college van B. en W. van de gemeente Boxtel vergadert elke dinsdag. Deze week namen drie journalisten deel aan de besloten discussies bij om te ervaren hoe de bestuurders met al dan niet heikele onderwerpen omgaan. (Foto: Albert Stolwijk).

Verhuissubsidie centrumwinkeliers een jaar op proef

Tot 1 december volgend jaar kunnen winkeliers die aan de rand van het Boxtelse centrum zijn gevestigd, een verhuissubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen. Op deze manier hoopt het college van B. en W. een einde te maken aan de leegstand in winkelpanden in het zogeheten kernwinkelgebied.

Vooruitlopend op de nu afgekondigde regeling kregen al enkele ondernemers een bijdrage in de verhuiskosten van het gemeentebestuur. Het zorgde ervoor dat winkeliers de overstap waagden en zich vestigden in het in 2010 opleverde winkel- en appartementencomplex De Croon.

Het college van B. en W. heeft in totaal 100.000 euro beschikbaar; het bedrag maakt onderdeel uit van het economisch stimuleringsbudget van één miljoen euro waarmee Boxtel de gevolgen van de economische crisis bestrijdt. ,,We proberen een jaar uit of de verleende stimuleringsbijdragen vruchten afwerpen. Is dat het geval, dan verlengen we de regeling", aldus wethouder Eric van den Broek.

BESTEMMING WIJZIGEN

In een poging om winkels meer te centreren rondom de Markt en de Rechterstraat probeert de gemeente Boxtel ondernemers over te halen te verhuizen vanuit zogeheten aanloopstraten zoals Stationsstraat, Molenstraat en Breukelsestraat. Daar ontstaat dan ook weer leegstand, zo is de verwachting. De bestemming van die panden zal 'snel en goedkoop' worden gewijzigd in bijvoorbeeld wonen of kantoren, beloofde de wethouder in oktober in antwoord op vragen van oppositiepartij Balans.

GEMEENTERAAD PRAAT OVER STREEFBEELD
Bouwplan voor vijftig huizen in Lennisheuvel

Blik vanaf de Mijlstraat op de Heerenbeekloop ten zuiden van Lennisheuvel. Op de percelen links wordt in de komende vijftien jaar een nieuwbouwlocatie ontwikkeld voor vijftig huizen. (Foto: Henk van Weert). Foto: Albert Stolwijk

HENK VAN WEERT

Projectontwikkelaar Janssen De Jong en aannemingsbedrijf Hazenberg werken gezamenlijk aan een plan voor de bouw van minimaal vijftig duurzame woningen aan de zuidkant van Lennisheuvel. Het college van B. en W. heeft deze week besloten een zogeheten 'streefbeeld' voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voor het bouwplan aan de oever van de Heerenbeekloop moet nog een bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Maar om te polsen of de plannenmakers op de goede weg zijn, wordt de fracties gevraagd of zij zich kunnen vinden in het opgestelde streefbeeld dat als basis gaat dienen voor het bestemmingsplan.

VARIATIE

Het streefbeeld is volgens het college van B. en W. in overeenstemming met de in 2014 geformuleerde beleidsuitgangspunten. Het gaat er daarbij onder meer om dat de te bouwen woningen variëren in type én prijs en dat er aandacht is voor duurzaamheid in de vorm van mogelijkheden voor zonne-energie en opvang van regenwater. Ook moet de bouw gefaseerd uitgevoerd worden om zo in te kunnen spelen op veranderende behoeften op de woningmarkt. Bovendien moet het bouwplan respect tonen voor cultuurhistorie.

16 HUIZEN IN 2016

Volgens het woningbouwprogramma van de gemeente Boxtel zijn tot 2030 circa vijftig woningen nodig in Lennisheuvel; gemiddeld vier per jaar. Volgend jaar zouden er zestien huizen opgeleverd mogen worden en in 2020 nogmaals zo'n aantal. Dat is meer dan het gemiddelde, maar het college kan zich daarin vinden omdat in de voorgaande jaren geen woningen zijn gebouwd in Lennisheuvel.

Juridisch gezien bepaalt de gemeenteraad aan het einde van het ontwikkelproces of een bestemmingplan al dan niet wordt vastgesteld. ,,In de loop van het ontwikkeltraject worden steeds grote en kleine beslissingen genomen die tijd en geld kosten. De raad kan fatsoenshalve eigenlijk niet achteraf beslissen over de inhoud van het bestemmingsplan. Een meewerkende gemeente moet daarom ook tussentijds aangeven of de juiste koers wordt gevaren", motiveert het college haar voorstel aan de gemeenteraad om tussentijds een mening te vormen.

Het streefbeeld voor nieuwbouw in Lennisheuvel komt dinsdag 15 december aan bod tijdens de gemeenteraadsvergadering.

FOTO ONDER: De weilanden ten noorden van de Heerenbeekloop (links op de foto) zijn door de gemeente Boxtel aangewezen als nieuwbouwlocatie voor het kerkdorp Lennisheuvel. (Foto: Albert Stolwijk).

BOMENSTICHTING HEKELT VERGUNNING BOXTEL
Bezwaarschrift tegen kap kastanjeboom

De monumentale boom nabij de Zwaanse Brug in hartje Boxtel blijft de gemoederen bezighouden. Er is bezwaar gemaakt tegen de aangevraagde kapvergunning voor de witte paardenkastanje. (Foto: Peter de Koning). Foto: Annelieke van der Linden

De Bomenstichting, een belangenorganisatie die zich inzet voor het behoud van bomen, kondigde eerder aan een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Boxtel. Men ageert tegen het besluit om de kapvergunning voor de beeldbepalende kastanjeboom nabij de Zwaanse Brug te honoreren. Het bezwaarschrift ligt inmiddels bij de gemeente, zo meldt Frank Scholman. Daarnaast is een verzoek tot voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend waarmee de bezwaarmakers de kap willen opschorten.

Scholman schakelde de Bomenstichting in nadat hij hoorde over het besluit. Daarnaast riep de Boxtelaar inwoners met direct zicht op de boom, op zich te melden zodat hij hen kon helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift. Eén inwoner heeft gereageerd. ,,De aanvraag en de vergunning worden in het bezwaarschrift van de Bomenstichting volledig onderuit gehaald. Ik verwacht ook dat de leden van de bomenadviescommissie van de Werkgroep Natuur en Landschapsbeheer Boxtel bezwaar zullen maken", aldus Scholman.

Volgens de Boxtelaar is er recent contact geweest tussen de Bomenstichting en John van de Langenberg, uitbater van restaurant De Rechter en aanvrager van de kapvergunning. De ondernemer zou volgens Scholman te kennen hebben gegeven de bezwaartermijn niet te willen afwachten. ,,Klinkklare onzin", stelt Van de Langenberg in een reactie. ,,Ik kan niet anders dan de termijn afwachten."

8 / 36

Publiek noemt stapel op sint een groot succes
Handjes én high-fives van Sinterklaas

Foto: Peter de Koning

ANNELIEKE VAN DER LINDEN

Wat is er nou mooier dan op bezoek gaan bij Sinterklaas, die samen met zijn Zwarte Pieten in kasteel Stapelen in Boxtel verblijft? Honderden gezinnen uit Boxtel en omstreken namen tijdens het eerste publieksweekend een kijkje in de verschillende vertrekken van de goedheiligman. Voor de kinderen een prachtige belevenis...

Sinterklaas vroeg alle kinderen de Pieten te assisteren tijdens het pepernoten bakken. Dat deden ze natuurlijk maar al te graag... (Foto's: Peter de Koning). Foto: Peter de Koning
Als volleerde Zwarte Pieten gooide de jeugd bij Stapel op Sint pakjes in de schoorsteen. Foto: Peter de Koning
Een dikke duim naar de fotocamera's van trotse ouders! Foto: Peter de Koning
Sinterklaas kreeg tijdens het publieksweekend gezelschap van allerlei hulp-sintjes, zoals de tweeling Emma en Eefje. Foto: Peter de Koning
Iedereen kon tijdens het bezoek aan Sinterklaas een hand krijgen van de goedheiligman, maar ook een high five of boks was mogelijk. De Sint gaat volledig met zijn tijd mee... Foto: Annelieke van der Linden

In groepjes van ongeveer vijftien personen leidde de Wegwijspiet de bezoekers afgelopen weekend rond door het kasteel, waar Sinterklaas en zijn Pieten sinds vorige week verblijven. Van het naaiatelier tot de slaapkamer en van de ruimte waar alle verlanglijstjes, tekeningen en schoencadeautjes binnenkomen tot de werkkamer: de kinderen mochten álles zien.

Ook hun ouders roemden de eerste editie van Stapel op Sint. ,,Wij komen zelf uit Vught, maar ik was getipt door een collega uit Boxtel", aldus Wendy Dekkers, die samen met Juultje en Jent een bezoek bracht aan de Sint. ,,De ruimtes zijn tot in de puntjes aangekleed, daarnaast vind ik het geweldig dat de kinderen pepernoten mogen bakken en dat ze die mee naar huis krijgen. We zijn ook al eens in Helmond geweest, daar komen duizenden mensen op af en moet je lang in de rij wachten. Dit is een stuk prettiger."

dikke duim

Zaterdag waren ook veel opa's en oma's met hun kleinkinderen aanwezig. ,,Als mama moet werken, dan gaan wij iets leuks doen", lachten Marijke en Toon van de Sande uit Boxtel. Samen met kleinkinderen Emma, Eefje, Brent en Tim kwamen ze naar Stapelen. ,,Het is erg gezellig hier. Emma en Eefje kregen zelfs lippenstift op van de opmaakpiet..."

Hoewel de meeste kinderen alle activiteiten leuk vonden, kwamen ze natuurlijk met name voor de goedheiligman zelf. Sinterklaas zat op een grote stoel in de werkkamer en ontving vol enthousiasme alle kinderen. ,,Hallo vrienden, wat leuk dat jullie er zijn", zei hij, telkens als er weer nieuwe bezoekers aarzelend op de deur klopten. Waar de meeste kinderen een beetje verlegen bij hun ouders in de buurt bleven, waren er ook een paar jonge bezoekers die zonder angst op Sinterklaas afliepen en hem vrolijk de hand schudden. Of een 'high-five' of 'boks', want de Sint gaat ondanks zijn hoge leeftijd goed met de tijd mee. ,,Kom je over een paar weken bij mijn opa op bezoek", vroeg Borre Schellekens nieuwsgierig. ,,Ja hoor, die afspraak is allang gemaakt", antwoordde de Sint. ,,Maar zet je dan nog wel een keer je schoen met een appeltje erbijvoor mijn paard Amerigo?"

Na afloop van het bezoekje werd na-

tuurlijk een groepsfoto gemaakt met Sinterklaas. ,,Dan zijn de ouders met de fotomachines ook weer blij", zei de goedheiligman tegen de kinderen. ,,Steek maar een dikke duim op en zeg maar 'speculaas en pepernoten' naar het vogeltje..."

Doordeweeks, als de schoolklassen een bezoekje brengen aan Sinterklaas op Stapelen, slaapt Amerigo meestal vanwege de lange tochten over de daken die hij 's nachts aflegt. In het weekend zou hij wel van de partij zijn, de schimmel had echter de griep... Maar Hans van Heesch had gezorgd voor een hulppaard van Sinterklaas. De aanwezigheid van deze schimmel was een groot succes. ,,Er zijn opvallend veel paardengekken onder de bezoekers. De

kinderen geven me allerlei tips over hoe ik met paard moet omgaan. Gelukkig ben ik ook zo'n op en top paardengek", grinnikt Van Heesch.

Kinderen kregen in ieder geval geen genoeg van het evenement. ,,We zijn al twee keer geweest en volgende week gaan we weer", vertelden de vriendinnen Britt en Nadia Versmoren en Yvonne Theologou. ,,Ik ben nog één cadeau vergeten op mijn verlanglijstje: hangoorbellen", vertelt Nadia. ,,Misschien dat ik dat zo nog even tegen Sinterklaas ga zeggen..."

BOVENSTE FOTO: Vrijwilliger Hans van Heesch toonde, tot groot enthousiasme van de jeugd, het hulppaard van Sinterklaas.

eerste publieksweekend trekt honderden bezoekers
'Boxtel heeft er prachtig evenement bij'

In Podium Boxtel werd zondag de voorstelling 'Waar komen Pieten vandaan?' opgevoerd: een spannende mix van theater, muziek, beeldprojecties en jongleren. Foto: Annelieke van der Linden

De teller bij Stapel op Sint stond zaterdagochtend om half twaalf op driehonderd bezoekers. ,,En de mensen blijven maar komen. Duizend bezoekers gaan we dit weekend zeker halen", glunderde Wim Ketelaars van de organiserende stichting Boxtel Vooruit. Ook zaterdag 28 en zondag 29 november is het nog mogelijk een bezoekje te brengen aan Sinterklaas in kasteel Stapelen.

,,Waar we vroeger met de pet bij ondernemers rondgingen als we iets wilden organiseren, hebben we het bij Stapel op Sint anders aangepakt. 44 bedrijven hebben zich verbonden aan Stapel op Sint, zij leveren een bijdrage op hun eigen manier. Zo heeft iemand het logo ontworpen, terwijl een ander bedrijf weer mandarijntjes beschikbaar stelt. Een mooie manier van werken'", aldus Ketelaars.

Hij is blij dat de paters assumptionisten de goedkeuring gaven Stapel op Sint ook de komende vier jaar te organiseren. ,,Boxtel heeft er weer een prachtig evenement bij."

CONTOURDETWERN START CURSUS NETWERKCOACHING

Mantelzorgcoach Chris D'havé en Marieke Dijkshoorn, coördinator mantelzorg en vrijwillige thuishulp van welzijnsorganisatie ContourdeTwern starten een cursus netwerkcoaching. (Foto: Henk van Weert). Foto: Henk van Weert

'Mens is niet gemaakt om alleen te zijn'

TONNIE WESSELING

,,Mensen willen steeds meer de regie in eigen hand te houden", zegt Chris D'havé, mantelzorgcoach bij ContourdeTwern. Met Marieke Dijkshoorn, coördinator Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, houdt zij cursussen Netwerkcoaching.

De methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach' vormt een leidraad voor nieuwe coaches om mantelzorgers die door intensieve zorg aan een hulpbehoevende vaak zelf in een isolement belanden én voor cliënten om hen één op één weer terug te brengen in de maatschappij.

Er zijn al drie van deze cursussen bij ContourdeTwern gegeven. D'havé: ,,Wij werken met vrijwilligers. Het begrip netwerkcoach was een aantal jaar geleden net nieuw. Mezzo, het landelijk steunpunt voor vrijwilligers, had zo'n cursus ontwikkeld en met het materiaal wat ik had, hebben wij in Boxtel een cursus opgezet. Marieke heeft er al een gegeven en ik twee."

HULP BIEDEN

Met zes coachingsgesprekken worden tien stappen doorlopen van de methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach'. Een opleiding voor vrijwilligers om mensen uit de mantelzorg te ontlasten. Zo'n vrijwilliger moet ervan uitgaan dat hij een half jaar bezig is met een cliënt. ,,Het past helemaal in deze tijd. Mensen moeten langer thuisblijven, maar met bijvoorbeeld invaliditeit wordt het moeilijk om nog contacten aan te gaan", zegt Dijkshoorn. ,,Contacten met een netwerkcoach voorkomt vaak verdere hulpverlening. Wij mensen zijn toch niet gemaakt om alléén door het leven te gaan!", zegt Dijkshoorn met grote stelligheid. ,,Het is geen cursus voor mensen die zielig zijn, maar voor iemand die het leven weer in eigen hand wil nemen: 'Ik wil wat doen, maar ik weet niet hoe'. Een netwerkcoach kan dan de helpende hand bieden", vindt Dijkshoorn.

ContourdeTwern zoekt vrijwilligers voor vacatures


Het Vrijwilligerssteunpunt van welzijnsorganisatie ContourdeTwern is op zoek naar een coördinator voor de thuisadministrateurs van Schrijven en Blijven, een door Contourdetwern aangeboden dienst waarbij mensen worden geholpen bij het op orde brengen van hun thuisadministratie.

Voor de Vrijwillige Thuishulp, ook van ContourdeTwern, zoekt het steunpunt een consulent, die zorgvraag en -aanbod in de thuissituatie aan elkaar koppelt. De functie is geschikt voor mensen met affiniteit voor zorg verlenen en regelen.

Daarnaast heet steunpunt iedere vrijwilliger welkom die voor de Vrijwillige Thuishulp daadwerkelijk zijn handen uit de mouwen wil steken door behoeftige mensen in hun thuissituatie passende hulp of gezelschap te bieden. Dat kan in de vorm van het opknappen van een klus, een simpel praatje, samen een kopje koffie drinken of een wandeling.

adviesraad

Tot slot zoekt het steunpunt een kandidaat die wil notuleren tijdens de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Werk Inkomen en Minimabeleid. De organisatie vergadert iedere derde woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Boxtel.

Neem voor meer informatie over de vacatures contact op met steunpunt van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur via telefoonnummer (0411) 65 58 99 of stuur een mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

,,Deze cursus is eigenlijk een afspiegeling van de methodiek die professionals gebruiken. Het kan een behoorlijke kluif zijn, maar het geeft veel voldoening. We hebben in de afgelopen tijd al veel succes gezien bij coaches", aldus Dijkshoorn. Een cliënt die weer op het sociale pad wordt geholpen is gelijktijdig ook een verlichting voor de mantelzorger. Dijkshoorn geeft een praktijkvoorbeeld: ,,Een man zorgde voor zijn moeder, maar kreeg zelf kanker. Hij had nog maar één contact. De netwerkcoach heeft hem in contact gebracht met ouderenbond KBO. Dit is voor hem het begin geweest om terug in de maatschappij te komen."

Een netwerkcoach kiest uit wat voor een cliënt prettig is om te gaan doen. Daarbij kan het inkijken van een fotoboek al tastbaar en visueel zijn. ,,Je ziet mensen vaak opbloeien en een neerwaartse spiraal onderbreken zodat ze niet depressief worden. Een netwerkcoach is daarbij van groot belang. Die heeft een frisse kijk en geen oordeel, in tegenstelling tot familieleden. Een coach brengt in kaart wat de wensen zijn van een cliënt. Daartoe worden samen met de cliënt werkbladen ingevuld, een zogenaamde netwerkkaart", aldus D'havé.

Dinsdag 15 december start een nieuwe cursus Netwerkzorg voor vrijwilligers. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden voor een intakegesprek bij Marieke Dijkshoorn op de locatie Sint-Ursula te Boxtel, telefoonnummer (0411) 65 58 99. Daarna volgen vier bijeenkomsten en een terugkomdag in maart volgend jaar. Na afloop krijgt de cursist de casus Mantelzorgondersteuning aangereikt. De coaches blijven een aantal jaren met elkaar in contact om ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren.

FOTO BOVEN: Chris D'havé (links) en Marieke Dijkshoorn. Het duo start vanaf 15 december een nieuwe cursus: netwerkcoaching voor vrijwilligers. (Foto: Henk van Weert).

Sinterklaas

brengt bezoek

aan RotsKidz

Sinterklaas is woensdag 2 december te gast bij de RotsKidz in De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat. Samen met enkele Pieten gaat de goedheiligman een gezellige feestmiddag vieren met de kinderen die regelmatig bijeenkomen in het gemeenschapshuis in Boxtel-Oost.

Het Sinterklaasbezoek begint om 14.00 uur en is bedoeld voor kinderen tot 7 jaar. Kaartjes kosten vier euro en zijn tot uiterlijk 29 november te koop in De Rots. Wie kaartjes koopt, moet melden wie er komen: jongen of meisje, vader of moeder, opa of oma. Zo kan de organisatie aan de Sint doorgeven hoe de samenstelling van het publiek is. Meer informatie is via e-mail verkrijgbaar: RotsKidz@derotsboxtel.nl.

Tweedehands markt

In gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat wordt zaterdag 28 november van 13.00 tot 16.00 uur een tweedehands markt gehouden. De entree bedraagt één euro, kinderen tot 12 jaar zijn gratis. De huur van een verkooptafel bedraagt drie euro, reserveringen via (0411) 68 36 75 of 06-22 77 17 72..

binnenkort gesprek met de gemeente

Voedselbank wacht met smart op nieuwe locatie

ANNELIEKE VAN DER LINDEN

Tweehonderd paar schoenen van de firma Bovendeert, kerstpakketten, een bezoek van Sinterklaas en ingezamelde verzorgingsproducten van de Protestantse Gemeente en de gemeente Schijndel. Voedselbank Boxtel heeft in aanloop naar de feestdagen weer volop extraatjes voor haar cliënten. Vanuit het bestuur is er nog één belangrijke wens: duidelijkheid over een nieuwe locatie.

In Boxtel worden de voedselpakketten uitgereikt in de vroegere Molenwijkschool aan het Ronduutje. Ook in Biezenmortel en Sint-Oedenrode zijn uitgiftepunten. ,,Het Boxtelse pand is behoorlijk verouderd", leggen voorzitter Arjen Witteveen en bestuurslid Jan Geerts van Voedselbank Boxtel uit. ,,Bijkomend probleem is dat we onlangs te horen kregen dat de verwarmingsketels vervangen moeten worden. Hiermee zou een investering van zo'n 30.000 euro gemoeid zijn."

Eerder werd al bekend dat de locatie aan het Ronduutje op het wensenlijstje van woonstichting Sint-Joseph staat. ,,Het pand is verouderd, waardoor een investering in de verwarming niet verstandig zou zijn. We hebben al langer overleg met de gemeente over een nieuwe plek voor de Voedselbank, maar wachten nu al een paar maanden op antwoord", aldus Witteveen. Het bestuur heeft een lijst met eisen naar de gemeente Boxtel gestuurd waar een nieuw pand aan zou moeten voldoen. Bestuurslid Geerts: ,,Op het gebied van voedselveiligheid moeten we ons aan behoorlijk wat regels houden." Ook over de subsidie voor 2016 heeft Voedselbank Boxtel nog geen duidelijkheid. Boxtel droeg in 2015 6.500 euro bij en betaalt ook de elektriciteitsrekening. ,,Voor volgend jaar hebben we van de gemeente Boxtel nog niets gehoord", zegt Geerts.

vrijwilligers

Wethouder Eric van den Broek geeft aan dat er binnenkort overleg plaatsvindt met het bestuur. ,,Op dat moment waren we al bezig met een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed. Daarin hebben we de wens van de Voedselbank meegenomen. In oktober zou een vervolgafspraak worden gepland. ,,Ondanks dat ik een verzoek heb ingediend bij het gemeentesecretariaat, is dat nog niet gebeurd", aldus Van den Broek. Voedselbankvoorzitter Witteveen laat weten dat de Voedselbank goed draait. ,,Al zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zo hebben we per direct een chauffeur en bijrijder nodig." Ook een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het uitgiftepunt in Biezenmortel en iemand die in samenwerking met welzijnsinstelling ContourdeTwern intakegesprekken met cliënten verzorgt, worden gezocht. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Voedselbank Boxtel via e-mail: voedselbankboxtel@gmail.com.

gezellig samenzijn in de walnoot na tocht door de wijk
Sint trekt per koets door Selissenwal

Foto: Annelieke van der Linden

,,Kijk, daar is Sinterklaas", zegt een moeder tegen haar zoon als de goedheiligman in de koets de Van Beekstraat in de wijk Selissenwal in komt rijden. ,,Hij heeft dit jaar gekozen voor een bruin paard..."

Al jaren kiest Sinterklaas ervoor in een fraaie open koets een bezoek te brengen aan Selissenwal. Hij vertrok met een groep Zwarte Pieten vanaf de Frederik Jan Ottostraat. In iedere straat stonden kinderen en hun (groot)ouders ongeduldig op hem te wachten. Als hij dan eindelijk langskwam, wandelden de kinderen enthousiast mee naar het eindpunt: gemeenschapshuis De Walnoot. Ondertussen stopten de Zwarte Pieten hen natuurlijk allerlei lekkers toe, zoals pepernoten en schuimpjes. De Red River Band Boxtel voerde de stoet aan en speelde tijdens de wandeling door de wijk allerlei leuke Sinterklaasliedjes.

pietronella

De tweeling Emma en Jip (6) en hun driejarige broertje Len stonden nog maar net in de Sint-Severusstraat, toen de stoet voorbijkwam. Hoewel Emma en Jip het leuk vonden om Sinterklaas te zien, was er één iemand die hun aandacht pas echt trok: Pietronella. De Zwarte Piet had een fraaie outfit, blauw met roze strepen. ,,Ik vind het heel belangrijk om er goed uit te zien", vertelde Pietronella. ,,Voor mij is deze wandeling één grote catwalk. Lekker met de heupen wiegen en af en toe stilstaan voor een foto..."

Ze voorzag Emma, Jip en Len van een flinke hand pepernoten. ,,Wij mogen vandaag onze schoen zetten", vertelde Emma enthousiast. Zij en haar tweelingzus Jip hadden hetzelfde cadeau op een verlanglijstje staan: een fiets. ,,Toch wel een roze hè? Dat is mijn lievelingskleur", antwoordde Pietronella. De Piet was zo druk aan het kletsen met de kinderen dat ze niet doorhad dat de stoet alweer een straat verder was. ,,Waar blijf je nou", riep een andere Zwarte Piet. ,,We moeten altijd op jou wachten..." Pietronella trok zich er niets van aan en kletste nog even met het drietal. Maar daarna moest ze toch echt Sinterklaas weer helpen en andere kinderen voorzien van lekkers...

FOTO ONDER: Ondanks de frisse dag, zorgden tientallen kinderen samen met hun (groot)ouders voor een warm welkom voor Sinterklaas en de Zwarte Pieten. (Foto: Albert Stolwijk).

Kerstvieringen KBO

Donderdag 10 december vindt de kaartverkoop plaats voor kerstvieringen van de KBO. Dat gebeurt om 14.00 uur in Simeonshof en de gemeenschapshuizen De Walnoot, De Rots en Orion. Alle bijeenkomsten starten met een eucharistievieringen. De bijeenkomst in de wijk Oost start woensdag 16 december om 13.30 uur en omvat ook een programma met zeemansliedjes en smartlappen door het Dükerskoor. In de wijk Selissen luistert het Dommelhovenkoor vrijdag 18 december om 11.00 uur de mis op, gevolgd door een gezamenlijke lunch en optreden van de Liempdse troubadour Jan van der Heijden. Op dezelfde dag, vrijdag 18 december, begint in Lennisheuvel de mis om 13.00 uur met daarna toneelspel. In de wijk Centrum zingt maandag 21 december het Wereldkoor; daar begint de bijeenkomst om 13.30 uur.

Liptease komt naar Podium Boxtel

De zangeressen van Liptease strijken vrijdag 11 december om 20.15 uur, samen met hun big band, neer in Podium Boxtel voor een spetterende kerstshow. Liptease werd bekend met haar act bij het tv-programma Hollands Got Talent en toert sindsdien succesvol door Nederland.

De muziek kenmerkt zich door het jaren vijftig rocksausje dat Liptease over bekende hits giet. Tijdens de donkere dagen richt de band zich volledig op de kerstvoorstelling, die vorig jaar steevast alle zalen uitverkocht. Tijdens het optreden, begeleid door de Liptease Big Band, zingen de vrouwen niet alleen de hits uit de top veertig, ook kerstnummers passeren de revue. Kaartjes kosten 19,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Hebbes en Jumbo in Boxtel en bij drogisterij Bewust Beter in Liempde.

Boxtel aan de wieg van nieuwe ict-coöperatie

Ton Verstraten aan het werk in zijn atelier. (Foto: Peter de Koning) Foto: Peter de Koning

MARC CLEUTJENS

Als het aan Boxtel ligt, gaan alle gemeenten in Nederland zich verenigen in een coöperatie en gezamenlijk werken aan de ontwikkeling en het beheer van alle informatie- en communicatietechnologie (ict). Samen met Eindhoven en Woerden is het initiatief genomen om los te komen van twee peperdure monopolisten (Centric en PinkRokkade) die in de meeste gemeenten zorg dragen voor ict. ,,We willen naar een betere dienstverlening tegen veel lagere kosten", legt hoofd concern- en dienstverlening Harry van Berkel van de gemeente Boxtel uit.

De digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening kent een lange en roerige historie, die begon in 1994 toen de gemeentelijke basisadministratie werd ingevoerd en afscheid werd genomen van papieren persoonskaarten. Sindsdien heeft ict een hoge vlucht genomen en ligt er een groot aantal uitdagingen voor alle gemeenten. In 2018 immers moeten alle gemeentelijke diensten gedigitaliseerd zijn. Maar dat gaat niet altijd vlekkeloos, zo toonde ook een Kamercommissie onder leiding van VVD-parlementariër Ton Elias aan.

IMPULS

Struikelblok voor gemeenten vormen de torenhoge kosten die met ict gemoeid zijn. De Volkskrant berichtte vorige week dat landelijk elk jaar een bedrag van 1,2 miljard euro op tafel moet worden gelegd voor ict. ,,Boxtel is een gemeente die werkt met Centric", vertelt Van Berkel. Hoeveel ict in Boxtel kost is volgens het hoofd concern- en dienstverlening moeilijk aan te geven. ,,Ict is wijdverspreid binnen onze organisatie en als je daarbij ook alle kosten optelt van de systeem- en applicatiebeheerders, loopt dat aardig in de papieren." De Volkskrant berekende dat een gemeente elk jaar zo'n 74 euro per inwoner aan ict kwijt is. Voor Boxtel zou dat betekenen dat een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro bestemd is voor ict.

Reden om het met twee andere gemeenten eens over een andere boeg te gooien. ,,Als je hoort dat PinkRokkade de prijs zonder blikken of blozen met 50 procent verhoogt, dan is dat een impuls om na te gaan of het ook anders kan", stelt Van Berkel. ,,Het plan is dat alle gemeenten zich kunnen aansluiten bij een ict-coöperatie waarin ze zelf ideeën ontwikkelen en die gratis ter beschikking stellen aan andere gemeenten. Dat werkt enorm kostenbesparend en voorkomt dat overal in het land aan de ontwikkeling van dezelfde programma's wordt gewerkt."

Momenteel verdienen Centric en PinkRokkade en enkele andere bedrijven hun geld met het beheer van ict en het ontwikkelen van maatwerk. ,,In een coöperatie moet dat veel goedkoper kunnen", meent Van Berkel. ,,Bovendien kunnen in zo'n samenwerkingsverband betere afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van allerlei applicaties. Nu zie je dat gemeenten voor elk wissewasje moeten aankloppen bij een ict-bedrijf om aanpassingen door te voeren. Ons idee is dat we dat naar ons toe moeten trekken en het beheer in eigen hand moeten nemen."

Het hoofd concern- en dienstverlening van de gemeente Boxtel heeft hoge verwachtingen omdat gemeenten binnen een coöperatie zullen ontdekken dat tal van systemen gekoppeld kunnen worden zonder tussenkomst van dure marktpartijen. ,,Als het aan ons ligt, draaien we de wereld om en nemen we zelf de regie. En dat idee willen we met Eindhoven en Woerden breed onder de aandacht van alle gemeenten brengen." Er zijn al contacten gelegd met nationaal commissaris digitale overheid Bas Eenhorn, die volgens Van Berkel oog heeft voor vernieuwing. Ook wordt gelobbyd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

QIY

In eigen huis werkt Boxtel al innovatief op het gebied van digitalisering. In samenwerking met het Boxtelse bedrijf Qiy van ondernemer Marcel van Galen is een systeem bedacht dat alle processen op de afdeling Burgerzaken kan versoepelen. ,,Het doel van Qiy is dat burgers weer grip krijgen op hun eigen situatie. Qiy voorziet in een account voor alle inwoners dat met een QR-code aan de balie gescand kan worden. Maar het biedt ook mogelijkheden om informatie via Qiy te koppelen, bijvoorbeeld aan de administratie van woonstichting Sint-Joseph."

Ton Verstraten

houdt opruiming

in Boxtels atelier

De herontwikkeling van de voormalige wasserij Blanca op de hoek van de Baroniestraat en de Spoorstraat in Boxtel heeft gevolgen voor beeldend kunstenaar Ton Verstraten. Nu het industrieel complex een nieuwe bestemming krijgt, moet Verstraten zijn atelier inkrimpen en ziet hij zich genoodzaakt een groot aantal kunstwerken te verkopen.

Verstraten werkt al een kleine vijftien jaar in de voormalige wasserij van de familie Vekemans en heeft daar vele schilderijen, beelden en monotypes vervaardigd. Nu de Blanca wordt verbouwd en onder meer onderdak gaat bieden aan enkele kleine bedrijven, trekt de kunstenaar zich terug op de plek waar hij ooit begon: het woonhuis boven de wasserij. ,,Een hele fijne werkplek, maar een stuk kleiner dan ik gewend ben", vertelt Verstraten. ,,Vroeger kon ik beschikken over de hele wasserij en kon ik mijn werken overal neerzetten, straks is de ruimte beperkt en moet er dus opgeruimd worden."

De kunstenaar nodigt liefhebbers van zijn werk uit om een kijkje te komen nemen in het atelier, waar hij van donderdag 26 tot en met zondag 29 november elke middag van 13.00 tot 17.00 uur te vinden is. Tegen sterk gereduceerd tarief biedt Verstraten werken aan en hoopt hij een aantal kunstliefhebbers blij te kunnen maken met een creatie. ,,De komende tijd blijf ik gewoon werkzaam in de Blanca", vertelt hij. ,,Ik huur het woonhuis in elk geval nog in 2016 en daarna zie ik wel weer verder. Het is een inspirerende plek waar ik elke dag te vinden ben."

Boxtel

Wintersale Ferdy Steger

De Boxtelse kunstenaar Ferdy Steger houdt zondag 13 december van 10.30 tot 18.00 uur een wintersale in zijn atelier op het adres Hendrik Verheeslaan 70. Tijdens de verkoopdag biedt Steger veel van zijn werken aan tegen galeriekorting. Meer weten? Mail naar Ferdy Steger, e-mail: info@ferdysteger.nl.

Ralph Zomer en Wijnand van Zadelhoff werken bij 040FIT!
Van uniform naar trainingspak

Ralph Zomer (rechts) en Wijnand van Zadelhoff geven persoonlijke begeleiding bij 040FIT!. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Albert Stolwijk

Lonneke Hoondert

,,Een gouden start, zo zou je het kunnen noemen", lacht bedrijfsleider Ralph Zomer (32) van de Boxtelse sportschool 040FIT!. De sportschool opende officieel op 4 oktober en na bijna twee maanden zit het ledenaantal al op achthonderd. Vanaf januari starten ook de groepslessen. Zomer en fitnessinstructeur Wijnand van Zadelhoff (23) uit Boxtel begonnen beiden hun loopbaan als militair, maar verwisselden hun uniform voor een fitnessoutfit.

,,Al tijdens mijn militaire diensttijd groeide mijn interesse in sport. Ik kon via defensie opleidingen volgen, waaronder een opleiding tot fitnessinstructeur", begint Zomer zijn verhaal. ,,Ik ben drie keer uitgezonden. Eén keer naar Irak en twee keer naar Afghanistan. Op een gegeven moment wilde ik wat anders. Ik ben een gezinstype en wilde meer thuis zijn."
Zomer greep het moment aan om te solliciteren naar een baan bij een sportschool in Geldrop. Uiteindelijk kwam hij bij 040FIT! terecht. Het afgelopen jaar hielp hij mee de sportschool klaar te maken voor de opening. ,,Ik ben nu bedrijfsleider bij 040FIT! en dat past bij me. Mijn doel is niet alleen een sportclub te leiden, waar iedereen zich op zijn gemak voelt, maar ook persoonlijke groei als leidinggevende. Een goede sfeer in de fitnesszaal begint bij mij. Ik zorg ervoor dat mijn personeel zich goed voelt. Ontevreden personeel is funest voor de zaak, dat voelen klanten meteen."
Van Zadelhoff knikt instemmend bij wat Zomer vertelt. ,,Ralph is een fijne leidinggevende. Ik moest hem meteen aanspreken met 'je'. Ik zit nu in de laatste ronde voor een baan als hoofdagent en ik kon daar heel open over zijn. Ralph geeft me de mogelijkheid me verder te ontwikkelen, terwijl ik straks in januari in de avonduren aan de slag ga als groepsinstructeur bij 040FIT!."

Politievaardigheden

Van Zadelhoff ging op zijn zeventiende in dienst. Na zijn opleiding kwam hij terecht bij de pantserinfanterie in Oirschot. Daar trainde hij voor een uitzending, die uiteindelijk niet kwam. ,,Toen door de bezuinigingen mijn bevordering tot korporaal niet doorging, besloot ik een opleiding in de 'burgermaatschappij' te volgen. Ook ik raakte tijdens mijn diensttijd verslingerd aan sport, dus ik hoefde niet lang na te denken welke opleiding ik wilde volgen", vertelt Van Zadelhoff.
De instructeur koos voor een sportopleiding in Tilburg. Daar specialiseerde hij zich tot sportinstructeur voor politie-agenten. ,,Als stagiair ging ik aan de slag in Rotterdam, daar trainde ik agenten in politievaardigheden: omgaan met de wapenstok, pepperspray, handboeien, maar ook zelfverdediging. Ik trainde agenten, maar uiteindelijk ook ME-ers."
Toen Van Zadelhoff afgelopen zomer afstudeerde, solliciteerde hij bewust bij 040FIT!. ,,Ik woon om de hoek en al meteen bij binnenkomst voelde het goed. Alle apparatuur is nieuw en je hoeft niet te wachten op je beurt. Ralph benaderde mij heel vriendelijk en het klikte. Ik kon de dag na de opening meteen aan de slag."

Sociaal werker

De omslag van militaire dienst naar de 'burgermaatschappij' was voor de mannen niet altijd makkelijk. ,,Ik moest weer leren communiceren. In dienst geldt het devies 'slikken en doorgaan', praten doe je niet echt. Terwijl je als fitnessinstructeur juist goed met allerlei typen mensen om moet kunnen gaan. Je bent als sportinstructeur 80 procent sociaal werker en 20 procent instructeur", vertelt Zomer lachend.
Van Zadelhoff herkent het verhaal van zijn collega. ,,Als militair ontwikkel je een enorm doorzettingsvermogen. Toen ik weer naar school ging moest ik wennen aan de mentaliteit van mijn klasgenoten. Maar je leert tijdens je opleiding goed om te gaan met mensen. Ik heb verschillende stages doorlopen: van zes maanden lang een kleuterklas onder mijn hoede, tot agenten die je maar één dag ziet. Je leert binnen enkele minuten mensen te scannen. Wie is het haantje, wie heeft extra begeleiding nodig. Dat komt nu goed van pas."
,,Je moet van alle markten thuis zijn om in deze branche te kunnen werken", grapt Zomer. ,,Ik ben fitnessinstructeur, bedrijfsleider, luisterend oor, maar ook interieurverzorger. Want de apparaten moeten wel schoon zijn!"

Clubjoy Power

Van Zadelhoff is enthousiast over de groepslessen die hij vanaf januari gaat geven. ,,De les heet Clubjoy Power. Tijdens deze groepstraining gaan sporters aan de slag met een halter en gewichten. De training richt zich op het hele lichaam. Ik ga de lessen drie keer per week geven."

FOTO BOVEN: Ralph Zomer en Wijnand van Zadelhoff geven persoonlijke begeleiding bij 040FIT!. (Foto: Albert Stolwijk).

15.800. Dat is het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Boxtel. In de serie 'Werken in Boxtel' biedt Brabants Centrum wekelijks een kijkje op de werkvloer bij een lokale onderneming. Sportschool 040FIT! is de veertiende firma die op deze manier in beeld wordt gebracht.

vanaf 29 november aan de Markt
Ondernemers presenteren zich tijdens Mix Market

Monique van Rijt, Bas en Anouska Doms van Mix Market startte deze week met de aankleding van het pand aan de Markt 2. Doel was een winterwonderland creëren. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Annelieke van der Linden

Het pand aan de Markt werd deze week door de organisatie van Mix Market, in samenwerking met kunstenaarsvereniging Kunstlicht99, al verfraaid met schilderijen en kerstdecoratie. ,,We maken er een winterwonderland van", aldus de organisatie. Morgen, vrijdag 27 november, gaat de derde editie van start. Elf dagen lang kunnen bezoekers kennismaken met tientallen ondernemers.

,,We zijn hartstikke blij voor Arjen Witteveen dat zijn pand aan de Rechterstraat verhuurd is", laten Monique van Rijt en Bas Doms van de organisatie weten. ,,Toen dit nieuws bekend werd gemaakt, werden we benaderd door Zimmerman Retail en in heel korte tijd hebben we de beschikking over wederom een mooie plek." In het leegstaande pand aan de Markt zat als laatste tapijtzaak Persepolis.

Een jaar geleden vond de eerste editie van Mix Market plaats, waarbij ondernemers die geen beschikking hadden over een fysieke winkel zich in een leegstaand pand konden presenteren aan het publiek. ,,Zij kunnen door Mix Market een soort marktonderzoek doen onder het winkelend publiek en kijken of ze een winkel in het centrum zouden willen beginnen", legt Van Rijt uit. Zo is Natasja Willems ná Mix Market een modezaak begonnen in de Rechterstraat, echt geweldig", voegt Doms toe. Ook voor pandeigenaren is Mix Market een mooie opvulling, aldus Doms en Van Rijt. ,,Het is extra promotie voor het winkelpand."

gevarieerd aanbod

Bijna dertig ondernemers nemen met een gevarieerd aanbod deel aan de derde editie . Zo worden dit jaar onder meer schapenvachten, vogeltaarten, kerstbomen van steigerhout, sieraden voor paarden, mode, sieraden, visagie, Italiaanse lekkernijen, accessoires voor kinderkamers en ambachtelijke soep aangeboden. Thera's Taartenfeest verzorgt op 28 november en 20 december workshops taarten maken.

Voor iedere editie zoekt de organisatie ook naar leuke extra's. Zo beschikt het winkelpand over een grote kelder. ,,Een mooie plek voor workshops of optredens. Mensen die ideeën hebben voor activiteiten, kunnen zich hiervoor bij ons melden", aldus Van Rijt.

Mix Market Boxtel vindt plaats van 27 tot en met 29 november, op 4 en 5 december, van 11 tot en met 13 december en van 18 tot en met 20 december.

Complete beautydag en nieuwe kleding

Ondernemers zetten minima in het zonnetje

In het licht van de kerstgedachte en vanuit de wens om iets te betekenen voor de minima in Boxtel, organiseert Natasja Willems van Natasja Fashion, in samenwerking met verschillende Boxtelse ondernemers een kerstactie. Hiermee wil ze mensen die het financieel moeilijk hebben in het zonnetje zetten.

Natasja Fashion, nagelstudio Meia Lua, eetcafé Sjefke Steekhuis, Iris Kappers en schoonheidssalon Beaumien slaan de handen ineen om de winnaars van deze actie een mooie dag aan te bieden.
Bij bovengenoemde ondernemers kunnen mensen via een stembus vrouwen voordragen, die het financieel zwaar hebben. Vanaf 28 november kan iedereen iemand nomineren die een steuntje in de rug kan gebruiken. Op 28 december worden vier winnaars getrokken, die op 7 januari een verwendag krijgen aangeboden.
,,Ik hoop dat andere ondernemers geïnspireerd raken door onze actie en dat we het de komende jaren kunnen uitbouwen", vertelt Willems enthousiast. ,,De vier winnaars krijgen tijdens de verwendag een kappersbehandeling, een schoonheidsbehandeling en hun make-up en nagels worden gedaan. Tussen de behandelingen krijgen ze lunch en gebak aangeboden. Na de beautydag neem ik ze mee naar mijn winkel en mogen de winnaars een outfit en schoenen uitzoeken. Tot slot worden ze ook nog verwend met een diner bij Sjefke Steekhuis."


Belangstellenden die graag iemand willen voordragen, kunnen dit doen door bij de ondernemers een briefje in de stembus te stoppen, waarop ze de naam van de genomineerde persoon vermelden, de contactgegevens en de reden waarom die persoon in aanmerking komt voor de verwendag.

BAS VAN DEN BIGGELAAR SUCCESVOL MET BASMAN CREËERT
'Altijd beginnen met pen en papier'

Foto: Boudewijn van de Ven

Stillmode is een band uit Gorinchem die ambitieus aan de weg timmert en eerder dit jaar door Veronica werd betiteld als de 'Breakthru' van het jaar. De rockband klopte bij Van den Biggelaar aan nadat ze zijn videoclip van de Boxtelse popband Northern Lights hadden gezien. ,,Ze waren enthousiast over de mix van filmbeelden en animaties en hebben me de vrije hand gegeven om aan de slag te gaan met een van hun eerste singles", vertelt de Boxtelse ontwerper. ,,Ik heb me laten inspireren door de songtekst, heb er beelden bij bedacht en een storyboard gemaakt dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een leuke videoclip van 'Outside World' die online vaak bekeken wordt."

Van den Biggelaar groeide op in Eindhoven en doorliep het Grafisch Lyceum en academie Sint-Joost in Breda. Hij werkt bij een reclamebureau in Amsterdam en voltooide een studie aan de Design Academy. ,,Al tijdens mijn studie had ik een eigen bedrijf ( Biggel Design - red.), maar sinds vijf jaar bestaat Basman Creëert. ,,De kracht is dat ik alle creatieve stijlen graag combineer, dus ontwerp, fotografie, film en animatie", vertelt de Boxtelaar. ,,Wie denkt dat ik altijd en overal digitaal werk, heeft het mis", lacht hij. ,,Natuurlijk is alles uiteindelijk digitaal, maar ik begin altijd met pen en papier."

Een belangrijke stelregel die Van den Biggelaar hanteert is dat geen opdracht hem te dol is. ,,Elk idee kan uitgewerkt worden", stelt hij. ,,En dat probeer ik te laten zien in mijn creaties." Onder de naam Basman Creëert maakte de ontwerper onder meer een promotiefilm voor het Boxtelse bedrijf Mekano Industrial, maar waren zijn animaties ook te zien in het totaaltheater De Goei, De Kwaai & De Lillike. Voor Brabants Centrum maakte hij een promotiefilm voor het spaarsysteem Boxtelaartjes, Beleef Boxtel nam hem regelmatig in de arm voor promotiecampagnes van Boxtelse activiteiten en evenementen. Ook de bedrijfsfilms voor de Boxtelse Ondernemers Trofee werden door Van den Biggelaar gefilmd en gemonteerd, voor festival Slowlands maakte hij een grote façade.

Foto: Bas van den Biggelaar

Hoewel Basman Creërt voor tal van uiteenlopende opdrachtgevers wordt ingezet, ligt Van den Biggelaars hart bij muziek en cultuur. En dat is te zien in de opdrachtenportefeuille, waarin ook de naam van de Boxtelse metalband Combined Fragments opduikt. Daarnaast is hij trots op een spel dat hij maakte voor een webshop in motorsportonderdelen. De videoclip van Stillmode laat Van den Biggelaar graag aan iedereen zien. Die werd opgenomen in het voormalig industrieel complex NUtrecht, waar creatieve ondernemers samenkomen en elkaar inspireren. ,,Ik heb er een hal gehuurd waar vroeger de NS aan treinen werkte. Een ideale omgeving voor een vette videoclip die aansluit bij de band en hun nieuwe single."

Het werk van Bas van den Biggelaar is te zien op zijn website www.basmancreeert.nl. De videoclip van Stillmode is ook op die website te bekijken, evenals op YouTube.

FOTO BOVEN: Impressie van de filmopnamen van Stillmode in het Utrechtse complex NUtrecht. Links is Bas van den Biggelaar aan het werk met de camera. (Foto: Boudewijn van de Ven).

Het Goed luidt

feestdagen in

met Winterfair

Kringloopwinkel Het Goed organiseert zondag 29 november vanaf 12.00 uur een Winterfair in het pand aan de Industrieweg in Boxtel. Mensen kunnen rondstruinen langs kraampjes en deelnemen aan een creatieve workshop.

Besloten is de jaarlijkse Winterfair dit jaar eerder plaats te laten vinden dan de voorgaande edities, zodat bezoekers op zoek kunnen gaan naar hebbedingen of cadeautjes voor Sinterklaas, Kerstmis of Oud en Nieuw. Daarnaast worden workshops georganiseerd die aansluiten op de decembermaand, onder meer 'Decoratief inpakken'. Voor deze korte cursus, waarbij mensen cadeaus éxtra mooi leren in te pakken, is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bezoekers die willen deelnemen aan de workshop, wordt aangeraden op tijd naar Het Goed te komen. Tijdens de Winterfair worden hapjes en drankjes georganiseerd.

Vanaf zondag 29 november start bij Omroep Brabant de wekelijkse serie 'Op waarde geschat', waarbij getoond wordt wie er in de kringloopwinkel komen, welke spullen er binnenkomen en wie deze producten koopt. Zo is voor veel bezoekers de kringloop een ontmoetingsplaats. Daarnaast bekijkt de bekende taxateur Marcel Brouwer wekelijks of er tussen de kringloopspullen ook 'schatten' aanwezig zijn.

De aflevering met Het Goed Boxtel wordt op zondag 20 december vanaf 09.40 uur uitgezonden. De uitzending wordt ieder uur herhaald.

Economie

Shopping Friday

Vrijdagavond 27 november organiseren Tiga Health & Beauty, 3Trend en Filipe Mode een gezellige Shopping Friday Night. De hele maand november kunnen sporters bij Tiga sparen voor leuke kortingen. De kortingsbonnen zijn bij de drie organiserende ondernemers morgen te verzilveren tussen 18.00 en 21.00 uur. Bezoekers worden verwelkomd met een drankje en een hapje; de avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een loterij bij Tiga. Hier worden onder meer modecheques en beauty-arrangementen verloot, maar ook luxe dinerbonnen van de restaurants Plein2, De Rechter en Tafel 25.

Sinterklaasactie

Eetwinkel Select houdt vanaf vrijdag 27 november negen dagen een speciale Sinterklaasactie. In de wijk Selissenwal worden negen dozen met chocoladeletters verstopt. Wie een doos vindt, kan deze inleveren bij Select aan de Sint-Severusstraat en maakt kans op een trampoline. Dagelijks worden er via de Facebookpagina van eetwinkel Select aanwijzingen gegeven over de vindplaats van de dozen met chocoladeletters.

Profile start met acht garanties voor onderhoud

Profile Car & Tyreservice Boxtel, onderdeel van autobedrijf Van den Brandt, introduceert volgende week een nieuw concept op het gebied van onderhoud en reparaties. De zogeheten Pro's van Profile bieden de consument acht garanties voor transparantie, service en gemak.

Profile zegt met het nieuwe concept tegemoet te komen aan de steeds kritischer wordende consument. De uitgevoerde werkzaamheden worden ingevuld op een checklist en aangevuld met foto's van de vervangen of gerepareerde onderdelen. Oude onderdelen worden bewaard. Vooraf krijgt de klant een duidelijke offerte, zodat hij precies weet waar hij aan toe is. Hij kan kiezen tussen basis- of fabrieksonderhoud en krijgt op onderhoud, reparatie en banden standaard een jaar garantie. In dat jaar krijgt hij gratis hulp bij pech.

Bezoekers van Profile Car & Tyreservice worden gastvrij ontvangen met koffie en gratis wifi, maar ook brengt een expert gratis de banden op spanning en zorgt hij indien nodig voor een vervangende auto", zegt bedrijfsleider Wilbert Swinkels. Hij vervolgt: ,,We gebruiken technisch hoogwaardig gereedschap en houden het personeel met behulp van opleidingen en trainingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. We zijn er erg trots op dat we dit nieuwe concept mogen gaan uitdragen."

Tekst en uitleg over bordspellen bij Anyfma


De Boxtelse winkel Anyfma aan de Stationsstraat 43, staat zaterdag 28 november in het teken van bordspellen. Pieter en Jan van De Buurmannen komen langs om tekst en uitleg te geven bij verschillende gezelschapsspellen.

Anyfma heeft bordspellen standaard in het assortiment zitten. Door het steeds groter wordende aanbod is het voor liefhebbers soms moeilijk een passende keuze te maken. Om die reden komen 'Buurmannen' Pieter en Jan voor het tweede achtereenvolgende jaar op bezoek bij Anyfma.

Eigenaresse Yvonne Snijders licht toe: ,,De hele dag staan bordspellen in de winkel centraal. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend binnenlopen, aanschuiven, meedoen en vragen stellen."
Belangstellenden kunnen met al hun bordspelvragen aanstaande zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur vrijblijvend terecht bij Anyfma.

Plantenbakken en banieren
sieren winkelcentrum Selissen

De nieuwe banieren zorgen, in combinatie met de plantenbakken die morgen worden geplaatst, voor extra sfeer in winkelcentrum Selissen. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Albert Stolwijk

De nieuwe banieren wapperen sinds afgelopen weekend al en vanaf morgen, donderdag 26 november, hangen er plantenbakken aan de lantaarnpalen in winkelcentrum Selissen. Bart van Roosmalen, voorzitter van de winkeliersvereniging: ,,Extra sfeer en beleving creëren, dat is ons doel."

De vereniging van winkeliers in de wijk Selissenwal koos voor dezelfde plantenbakken die ook in het Boxtelse centrum te zien zijn. In de 21 plantenbakken, die aan lantaarnpalen hangen en in de Sint-Severusstraat op de luifels van de winkels worden gezet, zijn in de zomer en de winter verschillende planten te zien. ,,Ook de banieren wisselen in allerlei periodes", legt Van Roosmalen uit. ,,Nu hebben we vlaggen rondom het thema feestdagen. In het voorjaar kiezen we voor iets anders."

Momenteel worden ook de voorbereidingen getroffen voor de traditionele kerstmarkt. Leden van Platform Selissen zorgen, in samenwerking met de ondernemers, voor de organisatie. Bezoekers zijn zaterdag 12 december tussen 16.00 en 20.00 uur welkom. De kerstman rijdt rond in de arrenslee, er is een troubadour en er zijn attracties voor de jeugd en vele kraampjes. Van Roosmalen: ,,Rond de klok van acht sluiten we af met een spectaculaire verrassingsact, die zeker de moeite waard is om te bekijken."

Voor mensen die zelfgemaakte dingen willen verkopen of een goed doel willen promoten, zijn nog enkele kramen beschikbaar. Zij kunnen contact opnemen met Janice Westerman via janicebert@msn.com.

OUD-BOXTELAAR ONTMOET WILLEM-ALEXANDER
Rabi Koria verguld met koninklijke schilderprijs

Zonder titel, olieverf op papier, 200 x 160 cm., 2015 Foto: Tom Haartsen

HENK VAN WEERT

Oud-Boxtelaar Rabi Koria (Syrië, 1988) heeft vorige maand in Amsterdam één van de vier koninklijke prijzen voor de vrije schilderkunst in ontvangst genomen. Koning Willem-Alexander reikte de prijzen persoonlijk uit in het Paleis op de Dam.

Koria woont en werkt in Utrecht, maar zijn ouders en vrienden in Boxtel bezoekt hij nog regelmatig. Al op jonge leeftijd begon hij met schilderen, daartoe aangemoedigd door zijn ouders en broers. ,,Op een gegeven moment zagen zij in dat ik hierin gedreven was en dus mocht ik de zolder als atelier gebruiken. Zo begon ik al snel te beseffen dat ik kunstenaar wilde worden en dat beviel me toen en nu nog steeds", vertelt hij.

MATERIALEN GEKOCHT

Rabi Koria werd geboren in de stad Kamishli, in het noorden van Syrië. ,,Ik heb ongeveer zeventien jaar in Boxtel gewoond, maar waarom mijn ouders de beslissing hebben genomen om zich daar te vestigen is mij niet bekend. Ik heb er wel met heel veel plezier geleefd. Ik ging daar naar basisschool De Hobbendonken gegaan en naar het toenmalige Vmbo-College Boxtel. Verder heb ik als kind gevoetbald bij RKSV Boxtel."

Een jury onder voorzitterschap van kunsthistoricus Benno Tempel droeg uit 225 inzendingen de vier winnaars voor bij koning Willem-Alexander. Naast Koria kregen ook Joost Krijnen, Lennart Lahuis en Jouni Toni een bedrag van 6.500 euro. Samen met twintig andere kunstenaars stelden zij hun werk tot vorige week tentoon in het Paleis op de Dam.

,,Ik kreeg een telefoontje waarbij ik gefeliciteerd werd met het winnen van de koninklijke prijs voor de vrije schilderkunst. Het geld heb ik goed geïnvesteerd in materiaal, zoals nieuwe tubes verf, tegels en kwasten. Verder heb ik een leuke voorraad gereedschap aangeschaft om de frames voor mijn kunstwerken te maken", glundert de 27-jarige kunstenaar.

KALLIGRAFIE

Koria stuurde twee kunstwerken in. 'Homs' (op de foto rechts) bestaat uit met olieverf beschilderde badkamertegels in een tableau van 135,5 bij 210,5 centimeter. Een tweede werk, zonder titel, is ook met olieverf geschilderd, maar dan op papier en heeft een afmeting van 200 bij 160 centimeter (foto linksonder: Tom Haartsen).

In het werk van Koria komen culturen samen, zowel in beeld als in techniek, oordeelt de jury. 'De actuele conflicten in het Midden-Oosten zijn belangrijke factoren binnen het werk. Vorm en inhoud gaan daarbij een dialoog aan, zoals in de fragmentatie van het beeld. De leesrichting in Koria's tegeltableau loopt van rechts naar links, van een geheel gebouw naar een detail, van donker naar licht, tot het punt waar inhoud en materiaal één worden. De kalligrafie, in Arabische landen vaak nog steeds een hoogtepunt binnen de kunst, wordt in West-Europa toch voornamelijk als couleur locale gezien', zo is te lezen in het juryrapport.

Volgens de jury manipuleert Koria de westerse kijker: 'Hij gebruikt het westerse alfabet en lijkt ook te verwijzen naar de captcha encryptie van internet'.

HOGE KWALITEIT

De jury toonde zich verheugd over de hoge kwaliteit van de inzendingen. 'Naast 'echte' schilders die niet bang zijn voor olieverf, werd ook het experiment gezocht. Dat maakte het moeilijker dan voorgaande jaren om tot keuzes te komen. Dit jaar toont duidelijk de invloed van cartoons, games en straatcultuur als graffiti, onder andere zichtbaar in stripachtige figuren en het gebruik van spray paint'.

Onder de inzendingen bevonden zich veel psychedelische werken, met fantasy-achtige landschappen en werelden, fluorescerend van kleur, vol en grotesk op het absurde af. Daarbij valt wel op dat de schilderijen achterblijven bij de hoge mate van perfectie in uitwerking die de fantasy-wereld van de game-industrie kenmerkt. Ook werden relatief veel geëngageerde bijdragen ingezonden met een sterke maatschappelijke verbondenheid in thematiek en een grote interesse in religie.

'Wellicht hangt deze ontwikkeling samen met de grotere culturele diversiteit onder de aanmeldingen. Dat doet ons deugd. Het aanbod weerspiegelt op die manier de vele verschillende culturele achtergronden van de inwoners van Nederland. Bovendien onderstreept het hoezeer Nederland nog altijd een land is waar kunstopleidingen van hoog niveau een enorme aantrekkingskracht hebben - tot ver buiten onze landsgrenzen', stelde de jury.

AMATEURSCHILDERES HANNIE VAN WANROOIJ VALT IN DE PRIJZEN
Boxtelse derde in Van Gogh-wedstrijd

'If Vincent was here...' Olieverf op doek door Hannie van Wanrooij uit Boxtel. Foto: Hannie van Wanrooij

Hannie van Wanrooij uit Boxtel eindigde vorige week als derde in de Van Gogh Schilderwedstrijd. Haar olieverfdoek 'If Vincent was still here...' was één van de ruim duizend inzendingen en is opgenomen in de tentoonstelling '125 variaties op Van Gogh', die donderdag met de prijsuitreiking werd geopend in het Breda's Museum.

De Boxtelse portretteerde Vincent van Gogh met een tatoeage en een mobiele telefoon. ,,Van Gogh heeft me altijd geïnspireerd. Deelname aan de wedstrijd is voor mij een mooie manier om naamsbekendheid op te bouwen", vertelt Van Wanrooij. Zij was een van de vijftien prijswinnaars. Aan de wedstrijd, een initiatief van Nationaal Kunstplatform in Raamsdonksveer, deden zowel professionele- als amateurkunstenaars mee in het kader van de 125e sterfdag van de kunstschilder.

Van Wanrooij (1962) schildert het liefst mensen. Als tiener volgde zij een creatieve opleiding aan mbo-school SintLucas en liep diverse stages in de grafische industrie. ,,Ik tekende vooral graag met potlood, maar besloot acht jaar geleden in het diepe te springen en met olieverf aan de slag te gaan. En dat werkt heel fijn. Olieverf droogt langzaam en ik werk ook langzaam, dus dat past goed bij elkaar. Door zelfstudie ben ik gekomen waar ik nu ben. Schilderen is een heerlijke hobby. Elke dag is een verrassing en ik weet vooraf nooit wat mijn inspiratie zal zijn. Dat kan een nieuwsbericht zijn, een foto, een wandeling, mijn kinderen of mijn omgeving."

Hannie van Wanrooij thuis aan het werk in haar atelier. De Boxtelse won de derde prijs in de Van Gogh Schilderwedstrijd. (Foto: Albert Stolwijk). Foto: Albert Stolwijk

'If Vincent was still here...' ontstond in verschillende lagen. ,,Ik ben begonnen met bruintinten op het doek te zetten en daarna de kleuren. Vincent van Gogh is een inspiratie voor iedereen en zeker voor mij. Tijdens het schilderen aan dit doek werd dat me nog meer duidelijk: Vincent was een meester die tijdens zijn leven jammer genoeg niet de waardering kreeg die hij verdiende."

'HEEL SPANNEND'

Van Wanrooij is dolblij met haar prijs: ,,De uitreiking was heel spannend. De jury begon met de vijftiende plaats. Nadat de nummer vier bekend was, wist ik dat ik bij de top drie zat. Dat was voor mij al een overwinning. Het ging me niet om de prijs maar om de erkenning en waardering van mijn kunstwerk. Dat geeft een heel goed gevoel!"

Tijdens de prijsuitreiking kreeg Van Wanrooij een Van Gogh-schilderspakket en een mand met streekproducten. Ook heeft ze een jaar lang gratis toegang tot Breda's Museum, waar de expositie '125 variaties op Van Gogh' tot en met 24 januari is te zien. Daarnaast ontving de Boxtelse een arrangement voor Vincentre, het museum in het Van Goghhuis te Nuenen, compleet met een groepsrondleiding met gids langs diverse Van Gogh-locaties.

OP DE FOTO'S: Hannie van Wanrooij thuis aan het werk in haar atelier. (Foto links: Albert Stolwijk). Met 'If Vincent was still here...' won de Boxtelse kunstenares de derde prijs in de Van Gogh Schilderwedstrijd.

Oud-Boxtelaar Rabi Koria is een van de vier winnaars van een koninklijke prijs voor de vrije schilderskunst in ontvangst mocht nemen uit handen van koning Willem-Alexander. Op de vloer zijn winnende kunstwerk: Homs. (Foto: Dennis Verbruggen). Foto: Dennis Verbruggen

Barrelhouse

te gast op

bluesfestival

Liefhebbers van onvervalste bluesmuziek kunnen zaterdag 28 november terecht in partycentre Denziz aan de Stationstraat. Daar wordt het eerste Boxtelse bluesfestival gehouden door de Wildmen Bluesband van Boxtelaar Jos de Wilde. Hoofdact is de bekende band Barrelhouse.

Naast de Wildmen Bluesband begroet De Wilde op de bühne de legendarische groep Barrelhouse en de band Fridays, die eerder onder meer op Boer zoekt Band te zien waren. De Wilde organiseerde eerder al twee bluesnights in Boxtel en heeft nu besloten een heus festival te houden waar drie bands optreden. De Wildmen Bluesband heeft zich ontwikkeld tot een band van formaat met optredens in binnen- en buitenland.

De band Barrelhouse behoeft nauwelijks introductie. Na veertig jaar staat de groep rond zangeres Tineke Schoenmaker nog steeds in clubs en op festivals. Barrelhouse was al eens te zien op North Sea Jazz in Rotterdam, de Rhythm 'n Blues Night in Groningen, het Peer Blues Festival in België en natuurlijk Moulin Blues in Ospel. De band toerde onder meer met Albert Collins en stond in het voorprogramma van de legendarische BB King in Frankfurt en Groningen.

KAARTVERKOOP

Kaarten voor het Boxtelse bluesfestival zijn vanaf heden verkrijgbaar en kosten acht euro. Bestellen kan bij Jos de Wilde, telefoon 06-34 34 85 94, e-mail: jos_de_wilde@hotmail.com of via de website van de band: www.wildmenbluesband.nl. Bij Denziz vindt ook kaartverkoop plaats.

Het Boxtelse bluesfestival begint zaterdag 28 november om 20.00 uur.

Kunststichting

op excursie naar

expositie Turner

De Kunststichting Boxtel staat in december uitgebreid stil bij het leven en werk van de schilder Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Donderdag 10 december verzorgt Marja Reitsma een lezing over Turner in gemeenschapshuis De Walnoot, een dag later volgt een excursie naar de dubbeltentoonstelling die gehouden wordt in musea in Enschede en Zwolle.

Turners werk laat volgens de Kunststichting een 'revolutionaire visie' zien op de natuur waarin gevaar en schoonheid elkaar niet uitsluiten maar juist verstrengeld zijn. Met gevaar voor eigen leven schilderde Turner het verlammende geraas van een storm op zee, de adembenemende diepte van een ravijn of het verblindende licht van een vulkaan.

Marja Reitsma van de Kunstkamer Boxtel vertelt op donderdag 10 december vanaf 19.30 uur in De Walnoot uitgebreid over het werk van Turner. Vrijdag 11 december volgt de excursie naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede en museum De Fundatie in Zwolle.

Meer informatie en aanmelding bij Hannie van Schijndel, telefoon 06-22 56 20 01 of e-mail: info@kunststichtingboxtel.nl.

ONTWERPWEDSTRIJD VAN START
Eendengat doet beroep op lokale kunstenaars

Foto: Peter de Koning

Gedurende het hele carnavalsseizoen dat onlangs is gestart, kunnen professionele én amateurkunstenaars een ontwerp insturen voor een kunstwerk dat over twee jaar onthuld moet worden nabij de Zwaanse Brug. Initiatiefnemer is de SOCiëteit van d'Aauw Waggel, de vereniging van oud-carnavalsprinsen in het Boxtelse spotrijk Eendengat. Het is de bedoeling dat bij de zittrappen op de oever van de Dommel een 'standbildje' verrijst als eerbetoon aan het lokale schertssymbool: de eend.

Frank van Heesch, die de voorbije twee jaar als prins Donald IV de scepter zwaaide over de Waggelaars, maakte tijdens het onlangs gehouden Kwekdeuntjesfist in hofpaleis de voorwaarden bekend waaraan inzendingen moeten voldoen. Bovendien overhandigde hij een door architect Koen van de Braak in samenspraak met landschapsarchitecte Edith Kolkman opgesteld schetsplan voor de plaatsing van de sokkel voor het carnavalsmonumentje.

Aangezien de twee jaar geleden in gebruik genomen zittrappen zijn vervaardigd van natuurstenen liggende kolommen, wordt ook voor dit materiaal gekozen ten behoeve van de sokkel voor het beeld. De sokkel wordt 80 centimeter hoog en heeft een omvang van 40 bij 40 centimeter. ,,Vandaar dat het beeldje een omvang van maximaal 44 bij 44 centimeter mag hebben", meldde Van Heesch vlak vóór het moment dat Peter van As als nieuwe koldervorst werd ingehuldigd.

ONTHULLING IN 2017

Het is bedoeling dat het kunstwerk op 11 november 2017, in aanloop naar de viering van vijf keer elf jaar openbaar carnaval in Boxtel, wordt onthuld. Het gemeentebestuur kan in principe instemmen met de gekozen plek voor het kunstwerk; architect Van de Braak begeleidt de procedure voor aanvraag van een omgevingsvergunning en een oordeel van de welstandscommissie.

SCHETSONTWERPEN

Schetsontwerpen kunnen tot en met zondag 6 maart 2016 (halfvasten) worden ingezonden. Ontwerpen kunnen worden ingediend door professionele- én amateurkunstenaars. Mensen die woonachtig zijn in Boxtel of in deze plaats hun roots hebben, genieten de voorkeur. De ontwerpwedstrijd die op d'n elfde van d'n elfde is uitgeschreven door de SOCiëteit van d'Aauw Waggel wordt gehouden onder auspiciën van de Stichting Openbaar Carnaval (SOC). Als minister van financiën in Eendengat beheert Louis van Besouw de opbrengsten van de 'spaareend' waarmee de raad van elf nu al twee jaar op rij fondsen vergaart voor de realisering van het kunstwerk. Ook de komende maanden wordt aan carnavalsvierders hiervoor een bijdrage gevraagd.

VOORWAARDEN

Kunstenaars kunnen de precieze voorwaarden van de ontwerpwedstrijd opvragen bij de griffie van de SOCiëteit van de d'Aauw Waggel via e-mail: henk@henkvanweert.nl. Een jury met vertegenwoordigers van de oud-prinsen en de SOC beslist uiterlijk op d'n elfde van d'n elfde in 2016 welke inzending uitgewerkt mag worden.

FOTO ONDER: Bij de zittrappen nabij de Zwaanse Brug over de Dommel is eerder dit jaar, op carnavalsdinsdag, een piketpaal geslagen door prins Donald IV en enkele van zijn voorgangers en in het bijzijn van wethouder Herman van Wanrooij. Hier moet een 'standbild' verrijzen, waarvoor kunstenaars een ontwerp kunnen insturen. (Foto: Peter de Koning).

jeugdcarnavalsvereniging viert 33-jarig bestaan
Nieuwe prins en prinses voor Walvisjes

Foto: Annelieke van der Linden

Het Elf-Elfbal van carnavalsvereniging De Walvisjes stond zaterdag in het teken van de installatie van de jeugdprins en -prinses. Ook was het de aftrap van een bijzonder seizoen: de vereniging viert dit leutseizoen het 33-jarig bestaan...

De bekendmaking van de kersverse prins en prinses kwam dit jaar niet uit de hoge hoed, maar létterlijk uit de fles. Alle 28 Walvisjes kregen een cadeautje waar een bijzondere fles in bleek te zitten. Hierin zaten briefjes verstopt met de rol die de leden tijdens de carnaval zouden krijgen. Voor Nessiem van de Wal en Michelle van der Mijden werd het een bijzondere avond. Zij lazen namelijk uit de fles dat zij dit feestelijke carnavalsseizoen mogen voorgaan als jeugdprins en jeugdprinses. Youri van Nieuwburg staat het koppel bij als adjudant. Ike van de Wal vervult ook dit jaar zijn rol als nar.

Ook de kersverse leutvorst van Eendengat, prins Peer d'n Twidde, was met zijn gevolg aanwezig om de officiële installatie te verrichten. Na de installatie van de jeugdprins en -prinses met hun adjudant en nar werden de Raad van Elf en 'Tuinbroekdragers' geïnstalleerd. De Dansmariekes en Showgroep voerde hun nieuwe dans uit. Na de officiële installatie en het feliciteren van het nieuwe koppel was het natuurlijk tijd om gezellig te gaan carnavallen...

FOTO ONDER: V.l.n.r.: adjudant Yoeri, prins Nessiem, nar Ike en prinses Michelle van De Walvisjes. (Foto: Albert Stolwijk).

'over twee jaar opnieuw een gezamenlijk optreden'

Veel lof voor Gildenbonds én Gerard

MARGO BARTELDS

In een uitverkochte, sfeervol ingerichte Tijberzaal groeide Brabants Bond zaterdagavond uit tot één muzikaal feest. Samen met de Gildenbondsharmonie lieten zanger Gerard van Maasakkers en zijn gitarist Harry Hendriks de zaal op de grondvesten trillen. De samenzang van 'Salve Regina' en 'Hier Heur ik Thuis' bezorgde de luisteraars de nodige kippenvelmomenten.

De organisatie had er alles aan gedaan om de avond een Brabants karakter te geven. De bezoekers werden ontvangen door in Brabantse kostuums geklede dames die trakteerden op een Boxtels worstenbroodje. De Tijberzaal in het Baanderherencollege was versierd met rood en wit, de kleuren van Noord-Brabant, en de orkestleden droegen bij binnenkomst de Brabantse vlag.

Opnames uit 1978 van korte Brabantse verhalen die de schrijver Willem Iven in dialect destijds in Uden voordroeg, vormden tijdens Brabants Bond leuke overgangen tussen de verschillende programmaonderdelen. 'De emmer', 'Betje' en 'de puzzelende pastoor' zijn vertellingen over het oud-Brabantse leven, maar alle drie met een verrassende, ietwat dubbelzinnige en daardoor lachwekkende ontknoping die erg goed pasten in het geheel van deze Brabantse avond.

geluidsdrager

De Gildenbondsharmonie en Van Maasakkers speelden samen alsof ze nooit anders deden. Zowel de orkestleden als de Brabantse troubadour en zijn Boxtelse begeleider Hendriks genoten zichtbaar van het muzikale avontuur dat zij voor het eerst aangingen. Een avontuur dat zeker geslaagd genoemd mag worden want na afloop is de intentie uitgesproken om over twee jaar weer een gezamenlijk optreden te verzorgen en daarvan dan een geluidsdrager te maken. Van Maasakkers gaf al aan spijt te hebben dat van de live-avond in de Tijberzaal geen cd-opname gemaakt is.

Voor de pauze zong Van Maasakkers zijn lied 'Cis Verdonk' waarvoor Gildenbondstrompettist Paul van Gils het orkestarrangement maakte. ,,Paul heeft van Cis Verdonk, een van mijn oudste liedjes, een pareltje weten te maken. Mét houtblazers klinkt het extra mooi", glunderde de zanger. De dialectzanger was zó enthousiast over de bewerking dat hij Van Gils gevraagd heeft deze ook in optredens met andere blaasorkesten te mogen gebruiken. Ook de bezoekers reageerden enthousiast op deze primeur. De I.S. Seagull Rhapsody, eveneens door Van Gils gearrangeerd, beleefde tijdens Brabants Bond ook zijn première. In deze Rhapsody wordt de Brabantse zanger Guus Meeuwis geëerd. Een aantal van diens melodieën verwerkte Van Gils in deze Rhapsody.

liefde voor fanfares

Van Maasakkers heeft het optreden met de Gildenbondsharmonie als een groot feest ervaren. ,,De liefde voor fanfares is me met de paplepel ingegoten. Ik treed er ook graag mee op", aldus de zanger. ,,Maar je hebt harmonieën in soorten en maten; het zijn net mensen", verklaarde de zanger lachend. ,,Ik ben heel blij met de Gildenbonds te spelen en dat ik zeg ik echt alléén als ik het meen", aldus de zanger. De bezoekers zongen alle bekende liedjes uit volle borst mee. De toegift 'Hé, gaode mee', was geen uitzondering.

Zowel de liefhebbers van de klassieke harmoniemuziek als van de Brabantse zang zijn zaterdagavond muzikaal ruimschoots bediend. Tijdens het optreden zaterdag schitterde ook een aantal solisten. Trompettist Van Gils en saxofonist Bas Dietzenbach zorgden in de Maasakkers-Ouverture Kiepevel, bij meerdere bezoekers létterlijk voor kippenvel.

Het solo-optreden van hoboïste Anneloes Hobé, de fluitsolo van Jannemieke van Hemert en de solopartij die trompettist Henk Scharenborg liet horen, maakten indruk, net als de opvoering van trompettist Ad van der Sloot, de vader van de Brabantse zanger vertolkend in het lied 'Jehan'.

Na afloop werd het muzikale feest voortgezet met een optreden van de Big Band Boxtel, deze keer gedirigeerd door Harry Hendriks. Samen met de jeugdige zangeressen Maria van Gils en de zussen Donna en Jazzmin Hobbelen werd het een swingende afterparty.

muziek en sfeer

Van Maasakkers, bezoekers, musici en dirigent Arjan Gaasbeek: iedereen was na afloop enthousiast. Ook presentator en medeorganisator van Brabants Bond, Bert Pijpers was na afloop tevreden. ,,Voor de harmonie is dit écht een feestje. Gerard brengt muziek én sfeer; fantastisch gewoon", aldus de slagwerker.

Voor gitarist Hendriks was het plezierig om meerdere bekenden te treffen bij dit 'thuisoptreden'. ,,In Boxtel liggen immers mijn roots. Met fluitiste Jannemieke heb ik nog op de Pabo gezeten", vertelde Hendriks. ,,Bijzonder om elkaar nu hier op het podium te treffen. Het was een mooie avond. Er is weer eens bewezen dat er in Boxtel veel goeds gebeurt."

FOTO BOVEN: In een uitverkochte Tijberzaal zorgden Gerard van Maasakkers, Harry Hendriks en de Gildenbondsharmonie voor een groot muzikaal feest. (Foto: Albert Stolwijk).

MUZIEKKORPS WERFT JEUGDLEDEN
Workshop voor slagwerkers

bij Gildenbondsharmonie

De leerlingen van de Gildenbondsharmonie in Boxtel houden zaterdag 13 december in de Tijberzaal van het Baanderherencollege een slagwerkworkshop voor jongeren. Onder leiding van een professionele slagwerkdocent leren deelnemers hoe ze ritmisch kunnen trommelen op allerlei slaginstrumenten.

De workshop van het leerlingenorkest, die ook open staat voor andere jongeren die graag willen kennismaken met een slaginstrument, duurt van 10.00 tot 12.30 uur en wordt na de lunch afgesloten met een concert. Wie wil meedoen, kan zich via e-mail aanmelden: info@gildenbonds.nl. Deelname kost tien euro (inclusief lunch).

De workshop maakt deel uit van een vorige week gelanceerde campagne die ertoe moet leiden dat meer jeugdleden zich aansluiten bij de Gildenbondsharmonie. De campagne bestaat onder meer uit een 'offensief' via sociale media en de verspreiding van folders onder jongeren waarbij onderstreept wordt dat het leuk is om samen muziek te maken en deel uit te maken van een orkest.

PLEZIERIG

De leerlingencommissie van de Gildenbondsharmonie wil volgens zegsman Henk Boleij een plezierige omgeving scheppen waarin het leuk en gezellig is om samen te musiceren. ,,Dat de commissie hierin slaagt, blijkt wel uit het feit dat er maar weinig leerlingen zijn gestopt nadat ze gestart waren met hun opleiding", vertelt Boleij. ,,Veel leerlingen zijn al doorgestroomd naar het groot harmonieorkest. Wie begint in het blaasbandje, kan doorgaan bij het leerlingenorkest dat bij veel buitenactiviteiten in Boxtel muziek maakt."

Leerlingen die zich aansluiten bij de Gildenbondsharmonie, weten zich na betaling van een cursusbedrag verzekerd van dertig minuten les per week van een professioneel muziekdocent. In dat bedrag zit naast de contributie ook de huur van het instrument. Een beginnende leerling sluit aan bij het blaasbandje, dat elke donderdag van 18.15 tot 18.45 uur repeteert. Het leerlingenorkest oefent elke donderdag van 18.30 tot 19.45 uur. Meer weten? Mail naar info@gildenbondsharmonie.nl.

kbo-senioren voorbereid op weg naar 2016

Foto: Albert Stolwijk

Even terug naar toen met het BHIC...

MARGO BARTELDS

De KBO Boxtel en KBO Liempde sloten maandagmiddag op ontspannen wijze de zeven informatiebijeenkomsten af die in de maand november zijn georganiseerd om senioren goed geïnformeerd voor te bereiden op 2016. De themabijeenkomsten 'Op weg naar 2016', boden informatie over wonen, zorg, dementie, maatschappij en politiek. De slotbijeenkomst in gemeenschapshuis De Rots had een cultureel tintje.

René Bastiaanse, werkzaam bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in 's-Hertogenbosch, bood de KBO-leden op plezierige wijze een kijkje in het herkenbare Rijke Roomsche Leven in Brabant in de vorige eeuw. Zo waren in de jaren twintig ook de huwelijksplichten in het trouwboekje te vinden. Dat vrouwen onderdanig moesten zijn aan de man, bleek uit de afgedrukte voorschriften. ,,Alleen bij levensbedreigende ziektes mag de vrouw het huwelijksgebruik weigeren", las Bastiaans voor. ,,Dus dames, een hoofdpijntje was géén excuus en 'geen zin' was helemaal niet bespreekbaar", hield de spreker de luisteraars lachend voor.

Na de lezing met dia's over het Rijke Roomsche Leven passeerde een aantal maatschappelijke veranderingen in Brabant de revue tijdens een quiz waarin bijvoorbeeld, de woningnood, emigratiegolf, de opkomst van radio en televisie en het veranderde straatbeeld in de afgelopen periode aan de orde kwamen.

Betsie van der Sloot, voorzitter van de KBO-kring Boxtel-Liempde kijkt met een goed gevoel terug op de themabijeenkomsten. ,,Er komt veel op senioren af en het is goed om informatie te bundelen, zodat iedereen goed geïnformeerd is in 2016", verklaarde de KBO-voorzitter. ,,We hebben in korte tijd activiteiten geclusterd. Het was flink doorwerken, maar het is de moeite waard geweest."

Dinsdagmiddag waren ruim tachtig KBO-leden aanwezig bij de voordracht en quiz die Bastiaanse verzorgde. Toos Mathijssen genoot zichtbaar van de voor haar herkenbare lezing over het leven in de grote Brabantse gezinnen in de vorige eeuw. ,,Ik ging niet vaak naar dit soort bijeenkomsten, maar ik ben blij dat ik nu de stap gezet heb."

FOTO ONDER: René Bastiaanse van BHIC verzorgde maandag een plezierige lezing in De Rots. (Foto: Albert Stolwijk).

Rommelmarkt

In gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat vindt zaterdag 28 november de maandelijkse rommelmarkt plaats. De opbrengst is bestemd voor goede doelen. De verkoop vindt plaats tussen 13.00 en 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt één euro; kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Mensen die een verkooptafel à drie euro willen huren kunnen bellen naar (0411) 68 36 75 of 06-22 77 17 72.

Klimaatverandering: al meer dan duizend doden per dag...

We waren er helemaal klaar voor: de grote demonstraties begin december in Parijs bij de mondiale VN-klimaatconferentie. Het gaat om een veilig klimaat, voor onszelf, onze (klein)kinderen, maar vooral ook voor mensen elders op Aarde en volgende generaties. Klimaatverandering is nu al een drama, en het wordt nog veel erger als we niet snel handelen. Daarom moeten we de overheden massaal duidelijk maken dat het hoog tijd is voor mondiale samenwerking voor een effectief klimaatbeleid.
Wandelend is al twee weken een hele groep met 'Urgenda' onderweg naar de Franse hoofdstad (zie de serie 'Mijlpalen voor Parijs' op NPO2), de fietsers starten een week van tevoren, en nog veel meer mensen gaan met bussen en treinen. Althans dat wilden ze… Want toen kwamen die IS-criminelen ten tonele en schoten ze domweg 130 mensen dood. En vervolgens besloot de Franse overheid alle demonstraties te verbieden, ook tijdens de Klimaattop. Daarom zijn we nu allemaal

De Rots

VRIJDAG 27 NOVEMBER

Biljartvereniging De Rots         13.00

ZATERDAG 28 NOVEMBER

Tweedehands markt        13.00

MAANDAG 30 NOVEMBER

Yoga SUB        09.00

Knutselen AVO         09.30

Biljartvereniging De Rots         13.00

Schilderclub Oircol        13.00

Vrije tijd en spelletjes AVO        13.30

DINSDAG 1 DECEMBER

Gym voor ouderen AVO         09.30

Biljartvereniging De Rots         13.00

Vrije tijd en spelletjes AVO        13.30

WOENSDAG 2 DECEMBER

Naailes SUB        09.00

Knutselen AVO         09.30

Biljartvereniging De Rots         13.00

RotsKidz Sinterklaas        14.00

Vrije tijd en spelletjes AVO        13.30

Country Club        18.30

Bridgeclub De Rots        19.00

Verg. WMO Adviesraad        19.00

DONDERDAG 3 DECEMBER

Knutselen AVO         09.30

Computercursus SUB        09.00

Biljartvereniging De Rots         13.00

KBO kaartverkoop kerstviering        13.30

Vrije tijd en spelletjes AVO        13.30

Quilten        13.30

Cliëntendagen WMO        18.00

Gemeenschapshuis De Rots is gevestigd aan de Nieuwe Nieuwstraat in Boxtel en telefonisch bereikbaar via (0411) 67 38 38.

op zoek naar andere wegen om onze grote zorgen kenbaar te maken. Deze ingezonden brief is zo'n uitweg.

Al ruim dertig jaar wordt over klimaatverandering gesproken. Grote rampen, bijvoorbeeld ook de oorlog in het Midden-Oosten, hangen samen met de klimaatverandering. Op vele plaatsen is het 's zomers nu wel 45 graden. De gewassen op het land verbranden in de zon. Velen zijn daarom naar de steden gevlucht en zo groeiden de conflicten. Ook bij ons merken we de vreemde weersveranderingen en we zien de vluchtelingen aankomen. Maar bijna niemand weet dat klimaatverandering nu al duizenden dodelijke slachtoffers vergt.

Volgens de 'Climate Vulnerability Monitor' zijn er 400.000 'klimaatdoden' per jaar te betreuren, ofwel ruim duizend per dag. Dat gebeurt verspreid over het hele jaar en over de hele wereld. Voor deze doden dus geen minuut stilte en dergelijke. De rijke landen (inclusief Nederland) zijn de grootste veroorzakers. Voor wie die Monitor wil zien: de link staat op pagina 45 van het e-boekje 'Mijn hemel!' dat je gratis kunt lezen op www.voetafdruk.eu. En ook dit staat in die Monitor: door het mondiaal gebruik van fossiele energie (gas, olie, kolen) vallen er zelfs 4,9 miljoen doden per jaar, ofwel ruim 13.000 per dag; een ware ecocide.

Er is gelukkig nog een andere uitweg: we kunnen op zondag 29 november allemaal naar de kleurrijke Klimaat Parade in Amsterdam. De start is om 12.00 uur op het Museumplein. Tegelijk worden die dag in talloze andere steden wereldwijd ook klimaatparades gehouden. Kom je ook?

        JAN JUFFERMANS

Optreden van 50 bucks

De band 50 Bucks werd één jaar geleden opgericht, maar heeft inmiddels al een flink repertoire opgebouwd. De groep brengt zondag 29 november vanaf 15.30 uur hun muziek ten gehore bij Vandaag Kookt...aan het Stationsplein. Liedjes van onder andere Green Day, John Mayer en Joe Cocker passeren de revue. De band bestaat uit Boxtelse en Liempdse muzikanten en combineert akoestisch en elektrisch gitaargeluid. Na het optreden kunnen aanwezigen een driegangenmenu bestellen. De toegang voor het optreden is gratis.

GOUDEN PAAR VOETS- VAN RIXTEL:

'Je moet geven en nemen'

HENK VAN WEERT

Op hun trouwdag was het dubbel feest. ,,Nadat wij ons ja-woord hadden gegeven vroeg de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de gasten om nog even te blijven. Mijn moeder hertrouwde op dat moment ook. Bijna niemand wist ervan. Het was een complete verrassing...", grinnikt Adrie Voets. Het is vandaag, donderdag 26 november precies een halve eeuw geleden dat hij in het huwelijksbootje stapte met zijn grote liefde: Tiny van Rixtel.

Ze ontmoetten elkaar in de trein naar 's-Hertogenbosch. ,,Ik werkte bij De Gruyter en Adrie volgde de vakschool bij Grasso", vertelt Tiny (74). Ze had al snel een oogje op haar plaatsgenoot, vervolgt ze glunderend. ,,Wij woonden weliswaar allebei in Boxtel, maar kenden elkaar niet. We raakten tijdens het op en neer rijden naar het werk aan de praat en op een keer vroeg Adrie of ik naar het voetballen kwam kijken. En zo kwam van het een het ander." Adrie knikt: ,,Ik speelde bij ODC, maar nadat ik woorden kreeg met de trainer stapte ik over naar RKSV Boxtel. Bij beide clubs speelde ik vijf jaar in het eerste elftal. Inmiddels ben ik ruim vijftig jaar lid van 'BOC', af en toe fluit ik nóg een jeugdwedstrijd."

Liefst 33 jaar werkte Adrie als metaaldraaier bij de Boxtelse fabriek Simon Heesen. ,,Daarna werkte ik tien jaar bij Blizo, de werkplaats voor blinden en slechtzienden in Vught. Daar zat ik bij de technische dienst en zorgde voor het onderhoud. Een heel mooie tijd."

BERKENGAARD

Na hun huwelijk betrokken Tiny en Adrie een flatwoning aan de Baanderherenweg. Op het moment dat het derde kind op komst was, werd het tijd voor een eengezinswoning en verhuisden ze naar een nieuwbouwwoning aan de Berkengaard. Daar groeide zoon Marco en de dochters Corina en Chantal op en woont het gouden paar nog altijd met heel veel plezier. Het is ook de plek waar de drie kleinkinderen graag komen. Het geheim voor een gelukkig huwelijk is niet zo moeilijk te raden, klinkt het in koor: ,,Je moet kunnen geven en nemen. Dan komt het wel goed..."

Het koppel kaart graag en maakte ook veel en lange fietstochten. ,,En we speelden samen op het hoogste niveau in de jeu-de-boulescompetitie. Ik ben daarmee gestopt en Adrie speelt alleen nog recreatief", zegt Tiny. Adrie: ,,En daarnaast heb ik nog altijd de zorg voor mijn kanaries." Het vijftigjarig huwelijksfeest wordt vandaag thuis met familie en vrienden op bescheiden schaal gevierd. ,,En zaterdag gaan we gezellig uit eten met ons gezinnetje."

FOTO BOVEN: Tiny en Adrie Voets zijn al vijftig jaren gelukkig getrouwd. (Foto: Henk van Weert).

GOUDEN PAAR VAN HEERTUM- PRETTI:

'Zorgen voor een volle agenda'

LONNEKE HOONDERT

Vijftig jaar geleden op 23 november maakten Diny en Gerard Van Heertum- Pretti hun trouwfoto's in de sneeuw. Met een gevoelstemperatuur van zes graden onder nul was het flink koud buiten en de zon liet zich niet zien, maar dat deerde het stralende nieuwbakken echtpaar weinig.

,,We zijn getrouwd bij 'Jan Spank' in Sint-Oedenrode. Naast een danszaal was er ook een feestzaal, dus het sprak voor zich dat we daar ook trouwden", vertelt Gerard. Diny vult hem aan: ,,We hebben elkaar ook daar leren kennen, zoals zoveel mensen vroeger, tijdens het dansen. Want ja, vroeger had je nog niet zoveel plekken om uit te gaan." Gerard glundert: ,,Het was meteen raak!"
Inmiddels viert het echtpaar haar gouden huwelijksjubileum. Na de bruiloft verhuisden ze naar Boxtel om vervolgens na één jaar al naar Schijndel te verhuizen. Na zes jaar keerden ze terug in het Boxtelse, waar ze nu nog steeds wonen. ,,Eerst op het industrieterrein. Gerards broer was eigenaar van Van Heertum-Prinssen Transport en wij gingen naast het bedrijf wonen. Uiteindelijk verhuisden we naar het Dommeldal", schetst Diny kort hun levensloop. ,,Wanneer de mensen van de telefooncentrale bij het transportbedrijf naar huis gingen, kreeg ik thuis de telefoon. Dat was soms vreselijk. Ik kon niemand in de wacht zetten en die telefoontjes bleven maar komen. Zeker rond de kerst. Dan belden ook nog de vrouwen van de chauffeurs om te vragen waar hun man bleef, die vanwege de kerst moest overwerken..."

Geen poespas

Na jaren hard werken genieten Diny en Gerard nu van hun pensioen. ,,Het geheim van een goed huwelijk is op tijd samen dingen doen en ieder je eigen weg gaan", verklapt Diny. ,,En zorgen voor een volle agenda, anders zit je ook maar thuis op de bank", zegt Gerard. Een drukke agenda heeft het echtpaar nog altijd. Naast dat ze beiden actief zijn bij tennisvereniging De Merletten, Diny voornamelijk op de baan en Gerard als coördinator van het onderhoud, werkt Diny regelmatig bij De Wereldwinkel en verzorgt ze mede de inkoop en winkelpresentatie. Gerard rijdt voor een garage vrachtwagens van A naar B.
Naast alle verplichtingen spenderen ze ook graag tijd met de families van hun zoon en dochter en hebben ze opgeteld zes kleinkinderen. De oudste dochter woont in Oostenrijk en ze zoeken haar regelmatig op. ,,We vieren ons jubileum met een goed feest. Geen poespas, maar wel iedereen bij elkaar".

FOTO ONDER: Diny en Gerard Van Heertum vierden 23 november hun vijftigjarig huwelijksjubileum. (Foto: Albert Stolwijk).

vrijwilligers werken hard aan verbouwing liempdsen herd
Authentiek met modern tintje

Foto: Albert Stolwijk

ANNELIEKE VAN DER LINDEN

De aanleg van een toiletgroep, uitgraven van de stalruimte zodat er een betonnen werkvloer kan worden gestort en de aanleg van zweefvloeren. Vrijwilligers stoppen veel uren in de verbouwing van D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg. De rijksmonumentale boerderij moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek, voor dorpsbewoners én toeristen.

Vrijwilligers graven gaten voor de riolering en andere leidingen in D'n Liempdsen Herd. Foto: Albert Stolwijk

Vanwege de SamenLoop voor Hoop kreeg de restauratie van de kiosk in het centrum dit jaar voorrang boven D'n Liempdsen Herd. Eind september zijn de vrijwilligers gestart met de werkzaamheden in het rijksmonument. ,,Risicovolle klussen laten we over aan professionals, de rest wordt allemaal met vrijwilligers gedaan", aldus projectleider Rob Dito. Zo werd de restauratie van het dak uitbesteed aan het Liempdse aannemingsbedrijf Van Nunen en ook de aanleg van elektra gebeurt door een professionele onderneming. ,,Het dak is inmiddels vernieuwd en volledig geïsoleerd voor de warmte en om buitengeluid te weren. Daarnaast zijn de authentieke draagbalken behandeld, zodat ze weer lange tijd mee kunnen", aldus Dito.

Momenteel wordt de schelft, de plek onder het dak waar voorheen hooi en stro werden opgeslagen, voorzien van een zwevende vloer. ,,De huidige vloer is ongelijk", legt Dito uit. Het ene gedeelte van de hooizolder zal gebruikt worden als opslag of expositieruimte, de andere ruimte is geschikt als kantoorruimte voor een klein bedrijfje met vier tot zes werkplekken. ,,Er zijn nog geen gegadigden", aldus Dito. ,,We willen eerst de boerderij goed op orde krijgen."

datum in vizier

1 januari 2017 is de deadline, door de provincie gesteld vanwege de subsidie die aan het project hangt. ,,Als er daarnanog hier en daar een likje verf op de muren moet, is dat geen ramp", legt Dito uit. ,,We werken volgens een grove tijdsplanning en houden de datum continu in het vizier, maar we werken wél met vrijwilligers. Die kun je niet dwingen. Toch merk je dat veel mensen heel veel vrije tijd in dit project steken." Zoals Jan van Lierop. De Liempdenaar vervulde voorheen allerlei functies in de bouwwereld en oefent in D'n Liempdsen Herd de taak van opzichter uit. ,,Ik ben er vaak", grinnikt Van Lierop. ,,Maar dat geldt ook voor andere mensen. Er is hier een groep van vijftien mensen aan de slag. Het is een mooie klus. De werksfeer is goed en het is leuk om van zo'n historische boerderij iets moois te maken voor de Liempdse gemeenschap." Dit jaar hopen Dito en Van Lierop nog een aantal klussen te voltooien. Zo is het de bedoeling dat er een betonnen werkvloer op de begane grond komt te liggen en dat ook de riolering en andere leidingen zijn aangelegd.

Verschillende SPPiLL-werkgroepen buigen zich momenteel over de verbouwing van de boerderij: de erfwerkgroep houdt zich bezig met beplanting in de tuin achter de boerderij, de exploitatiewerkgroep denkt na over de invulling en de interieurwerkgroep beslist over de binnenruimtes. Projectleider Dito geeft aan dat D'n Liempdsen Herd vóóral een ontmoetingsplek moet worden. ,,Voor Liempdenaren en voor mensen die meer willen weten over activiteiten in het dorp. Er komen ruimtes waar exposities over allerlei thema's te zien zullen zijn, in samenwerking met organisaties als de bijenhoudersvereniging en Terug in d'n Tijd Liemt. We houden zoveel mogelijke de authentieke kenmerken van de boerderij in stand, zoals de gebinten. Maar we combineren dit wél met moderne toepassingen, zoals een keuken, wifi en verlichting."

FOTO'S BOVEN: Met vijftien vrijwilligers wordt hard gewerkt om de monumentale boerderij aan de Barrierweg in Liempde om te toveren tot D'n Liempdsen Herd: een bezoekerscentrum en ontmoetingsruimte. (Foto's: Albert Stolwijk).

ZATERDAG GENERALE REPETITIE IN 'DE ES'

Fanfare Esch gaat op concours in Veldhoven

De Essche muziekvereniging Sint-Willibrordus gaat zondag 29 november op concours in Veldhoven. Daags voor de concertwedstrijd in theater De Schalm treedt de fanfare op in dorpshuis De Es.

De maand november is belangrijk voor de muzikanten van Sint-Willibrordus. Lange tijd is toegewerkt naar de concertwedstrijd die wordt georganiseerd door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Onder leiding van Robbie Snoek hebben de ruim veertig Essche muzikanten zich intensief voorbereid op het altijd spannende concours.

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, zijn niet alleen veel extra repetities gehouden, maar is zelfs een compleet repetitieweekend ingelast om goed voor de dag te kunnen komen in Veldhoven.

TWEE MUZIEKSTUKKEN

De lessenaar van de Essche muzikanten wordt zondagochtend gevuld met twee muziekstukken, die door een vakkundige jury worden beoordeeld. Het betreft de werken 'Concordia' van Eric Swiggers en 'Pilatus Mountain of Dragons van Lieuwe de Jong. Om op een goede manier te kunnen inspelen, is gekozen voor het muziekstuk Vitae Lux van Marten van de Wal. Muziekvereniging Sint-Willibrordus is zondag al om 10.00 uur aan de beurt in theater De Schalm.

Muziekliefhebbers die Sint-Willibrordus nog voorafgaand aan het concours aan het werk willen zien én horen, zijn zaterdag 28 november welkom in dorpshuis De Es. Dan wordt een openbare repetitie gehouden die omstreeks 20.00 uur begint. De toegang is gratis.

SPPiLL werkt aan

historische erven

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de realisatie van historische erven in Liempde.

De werkzaamheden beginnen naar verwachting in januari. Het project wordt uitgevoerd door Stichting de Brabantse Boerderij. In totaal worden zeven erven onder handen genomen. Historische boerenerven behoren naast boerderijen tot het cultureel erfgoed. Met dit project willen de initiatiefnemers deze cultuurhistorische, waardevolle elementen weer terugbrengen in het Liempdse landschap. De erven worden in ieder geval gerealiseerd aan de Donkerstraat 2, Barrierweg 23 en bij het toekomstige bezoekerscentrum aan de Barrierweg 4. Daarnaast komt er in samenwerking met Brabants Landschap ook een historisch erf bij Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail: info@sppill.nl. Bellen kan ook naar telefoonnummer 06-83 24 62 26.

28 / 36

veel aandacht voor intocht goedheiligman in lennisheuvel en esch
Sinterklaas is van álle markten thuis...

In Lennisheuvel werden alle 181 kinderen in kleine groepjes ontvangen door Sinterklaas. (Foto's: Albert Stolwijk). Foto: Annelieke van der Linden

ANNELIEKE VAN DER LINDEN

Dat Sinterklaas alle namen van de kinderen kan onthouden, graag cadeautjes uitdeelt en met iedereen op de foto gaat, is al bekend. Maar dat de goedheiligman óók goed is in dirigeren en feestverlichting kan ontsteken, werd zondag tijdens de intochten in Lennisheuvel en Esch pas duidelijk...

,,Vandaag heb ik maar een andere mantel aangetrokken. Ik ben gisteren namelijk drijfnat geworden", sprak de Sint, nadat hij zondag per koets bij gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel was gearriveerd. ,,We hebben net een tocht door het dorp gemaakt in de kou, maar het is gelukkig droog gebleven." De Beyersland Kapel en fanfare Sint-Arnoldus liepen voorop tijdens de wandeling en bleven na de aankomst bij Orion nog even op het parkeerterrein staan om wat Sinterklaasliedjes te spelen. Onder aanvoering van de tamboer-maître én de goedheiligman, die samen de maat sloegen.

Traditioneel arriveert de Sint per boot in Esch. Vervolgens werd hij met een cabrio naar dorpshuis De Es vervoerd. Foto: Annelieke van der Linden
Lekker gek doen tijdens de Pietendisco in gemeenschapshuis Orion te Lennisheuvel... Foto: Annelieke van der Linden
Sinterklaas kreeg een belangrijke taak in Esch: hij mocht de feestverlichting ontsteken. Foto: Albert Stolwijk

klusjes

181 kinderen telde de lijst van Desirée van Diessen, die samen met andere vrijwilligers zorgde dat de intocht van Sinterklaas in Lennisheuvel vlekkeloos verliep. Al deze kinderen mochten in kleine groepjes op bezoek bij de Sint. Zo ontving hij acht peuters van drie jaar oud. ,,Jullie kunnen vast wel een liedje zingen,", zei hij. Daarmee had hij niets te veel gezegd. Susanne zong 'Sinterklaas Kapoentje' uit volle borst, terwijl Roel voor het openingslied van het televisieprogramma Brandweerman Sam koos. Emma had een tekening voor Sinterklaas, de goedheiligman deelde in ruil voor de gezongen liedjes en tekeningen fraaie cadeaus uit: een plastic schoonmaakset voor de meisjes en een gereedschapskist voor de jongens. ,,Zo kunnen jullie je ouders met allerlei klusjes helpen", grinnikte Sinterklaas.

Voor de kinderen die niet aan de beurt waren voor een bezoekje aan de sint, was er in Orion een speciale Pietendisco georganiseerd. Ook konden kinderen knutselen en las een Piet speciale Sint-verhalen voor. ,,Deze tekeningen zijn voor Sinterklaas", zeiden de vrienden Steph (8) en Sven (7) in koor, terwijl ze een kleurplaat inkleurden. Hun verlanglijstjes hadden ze allang klaar. Steph hoopte op veel Lego, terwijl Sven graag bord- en kaartspellen zou willen. ,,We hebben overal plaatjes bij geplakt, zodat de Sint precies weet wat we willen hebben."

in het zonnetje

Ook in Esch, waar Sinterklaas traditioneel per boot arriveert, bleef het zondag droog. De goedheiligman stapte aan wal en nam vervolgens plaats in een heuse cabrio, waarmee hij naar dorpshuis De Es werd vervoerd, onder begeleiding van fanfare Sint-Willibrordus en alle (groot)ouders en kinderen die naar de Witte Brug aan de Spankerstraat waren gekomen.

Sinterklaas bracht dit jaar voor de 45e keer een bezoek aan Esch. ,,Lieve kinderen en beste ouders, ik ben ontzettend blij dat ik er weer ben. Het waaide wel hard en er hingen donkere wolken vol met water, gelukkig bleven die hangen", zo sprak de sint. ,,Ik hoorde dat jullie me in het zonnetje wilden zetten, maar met jullie om me heen, sta ik al in het zonnetje. Jullie hebben weer allerlei knutselwerkjes gemaakt en handjes gegeven, daar ben ik jullie erg dankbaar voor."

Lego

Toch waren er nog wat extra's georganiseerd, zoals een 'Coole Pieten-dans'. ,,Ik wil maar één ding, iets anders wil ik niet, ik word later Zwarte Piet", zongen de kinderen in De Es. Het dansje was de voorbije weken volop geoefend, op school en thuis.

Vervolgens kreeg iedereen de kans met de jubilerende Sint op de foto te gaan. Toen Rufus het podium betrad, waren er even twee goedheiligmannen op de bühne. De 7-jarige jongen uit Esch droeg immers een tabberd en mijter en had zelfs een staf. ,,Die heb ik samen met mijn vader gemaakt", vertelde de jongen trots. ,,En voor Sinterklaas heb ik zelfgemaakte pepernoten en een tekeningen bij me." Het verlanglijstje had hij al in zijn schoen gestopt. ,,Ik hoop dat ik veel Lego krijg."

Dit jaar heeft Sinterklaas opnieuw een mooie slaapkamer in Esch. Kinderen en hun (groot)ouders kunnen de slaapkamer in De Opgang, de ruimte achter de sacristie in de Sint-Willibrorduskerk, bezoeken op woensdag 25 november, vrijdag 27 november, woensdag 2 december en vrijdag 4 december van 15.00 tot 17.00 uur.

feestverlichting

Tenslotte kreeg Sinterklaas zondag vanwege zijn lustrumfeest nog een bijzondere taak in Esch: hij mocht de feestverlichting ontsteken. Christ van Schijndel nam vorig jaar het initiatief tot led-lampjes in de bomen rondom de bierpomp. Ook dit jaar hangt de verlichting er weer. ,,Geweldig dat we dit weer voor elkaar hebben gekregen met hulp van de middenstand", glunderde Van Schijndel. ,,Ik blijf hier wachten tot het pikkedonker is, dan ziet de verlichting er nóg mooier uit." Sinterklaas had voorafgaand nog een kleine opmerking: ,,De heer Van Schijndel spreekt telkens over één Kereschtboom, maar ik zie er toch echt drie..."

Terwijl volwassenen genoten van een glaasje glühwein of een beker warme chocolademelk, kregen de kinderen een speciaal cadeau van de Zwarte Pieten: een lampion. De jeugd verzamelde zich voor de bierpomp met deze lampions en Sinterklaas stak de stekker in het stopcontact, waarna de lichtjes volop brandden. ,,En zo ziet het mooiste plekje van Esch er nóg mooier uit", stelde presentator Geert-Jan van Schijndel vast. De goedheiligman was dit weekend echt van alle markten thuis...

'Wintereditie'

Live in Liempde

met drie acts

Het succesvolle huiskamerfestival Live in Liempde, dat afgelopen zomer voor het eerst werd gehouden, krijgt een vervolg. Zondag 29 november wordt vanaf 15.00 uur de 'Special Edition' van het evenement gehouden in Hof van Liempde. In 2016 staat het evenement ook op de agenda: 5 juni.

Live in Liempde bracht eerder dit jaar honderden liefhebbers van muziek en cabaret op de been, die op vier locaties werden getrakteerd op optredens van onder meer Harry Hendriks en Jeroens Clan.

De reprise op 29 november omvat in Hof van Liempde drie optredens. Naast Jeroens Clan, dat op veler verzoek terugkeert en garant staat voor een hilarische voorstelling, zijn de driekoppige band Pelvic Fins uit Utrecht en de coverband Out of Order geboekt. Out of Order speelt onder meer nummers van Kings of Leon, Neil Young en Melissa Etheridge.

Kaarten kosten 12,50 euro. Meer informatie is verkrijgbaar via e-mail: liveinliempde@gmail.com.

Liempde

Vogelmarkt

Vogelvereniging De Notenkraker houdt zaterdag 28 november de maandelijkse markt waar vogels en kleine huisdieren te koop worden aangeboden. De verkoop vindt plaats van 07.30 tot 11.00 uur in en om Ons Doel, de accommodatie van handboogschutterij L'Union aan de Heidezoom 2 in Liempde. De entreeprijs bedraagt 1,50 euro; kinderen hebben gratis toegang.

Liedertafel Volkel

In café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat in Liempde is zondag 29 november vanaf 14.30 uur de Liedertafel Volkel te gast. De groep bestaat uit een aantal muzikanten, onder wie de Liempdse troubadour Jan van der Heijden. Onder leiding van MarieChristien Verstraten wordt een gratis toegankelijk optreden verzorgd waarbij het publiek uit volle borst kan meezingen. Er zijn volop tekstboeken aanwezig.

Stripe Big Band

De Stripe Big Band bestaat dertig jaar. Zaterdag 28 november verzorgt het orkest een lustrumoptreden in het Hof van Liempde aan de Nieuwstraat in Liempde. Dit Stripe Music Event begint om 20.15 uur. Vocalisten zijn Auke Stook, Marlou van Griensven, Ingeborg Melis en Iris van der Weide. Coverband G@ZZerop sluit de avond af. De entree bedraagt 10 euro aan de zaal en 9 euro bij online bestellen. Het batig saldo van de avond komt ten goede aan de Stichting ALS Nederland.

Lennisheuvel

Uitslag loterij

Tijdens de handwerktentoonstelling van de KBO in gemeenschapshuis Orion werd zondag 15 november een loterij gehouden. Het winnende lot is gevallen op nummer 566. De prijs is af te hallen bij Anny Swinkels, Molenstraat 22 in Boxtel, telefoonnummer (0411) 67 21 64.